ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ ЯК ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИЙ КРОК ДО ПІДВИЩЕННЯ ДОСТУПНОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ

  • Я. М. Шатковський кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, докторант Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, Україна) https://orcid.org/0000-0001-9205-9445
Ключові слова: обов’язкове медичне страхування; доступність медичної допомоги; права пацієнтів, адміністративне право; медичне право

Анотація

У статті розглядаються питання запровадження обов’язкового медичного страху-вання у якості шляху підвищення доступності медичної допомоги. Акцентується увага на існуючих проблемах вітчизняної охорони здоров’я крізь призму її правового забезпе-чення. Критично сприймається рішення Конституційного Суду України, який зазначив про те, що право особи на медичне страхування, передбачене в статті 49 Конституції України, – це право на добровільне, а не обов’язкове медичне страхування. Зазначається про відмінності добровільного та обов’язкового медичного страхування.

Посилання

Шатковський Я. М. Роль української медичної реформи в модернізації первинної ланки надання медичної допомоги. Публічне право. 2018. № 2. С. 132-137.

Нестерович В. Ф. Конституційно-правові види громадських обговорень. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2018. № 4. С. 38–45.

Стеценко С. Г. Конституційна норма про безоплатність медичної допомоги в Україні: чи є необхідність внесення змін? Публічне право. 2015. № 3. С. 40-48.

Сіделковський О. Л. Адміністративно-правова сутність публічної політики у контексті формування єдиного медичного простору України. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2019. № 4. С. 175-182.

Нестерович В. Ф. Роль громадськості у формуванні та реалізації державної антикорупційної політики в Україні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2016. № 3. С. 5-13.

Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Рішення Конституційного Суду України від 29 травня 2002 р. № 10-рп/2002 (справа про безоплатну медичну допомогу). Офіційний вісник України. 2002. № 23. Ст. 1132.

Стеценко С. Г. Конституційний Суд України як суб’єкт формування державної політики у сфері охорони здоров’я. Право України. 2013. № 5. С. 287-293.

Телішевська М. Г., Олексюк О. Б. Проблеми впровадження системи соціального медичного страхування в Україні. Медичне право України: проблеми становлення та розвитку: матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 19–20 квітня 2007 р.). Львів, 2007. С. 308–311.

Стеценко В. Ю. Добровільне медичне страхування: правові засади регулювання. Публічне право. 2015. № 1. С. 197-202.

Реформування системи охорони здоров'я в Україні: досвід проекту ЄС «Фінансування та управління у сфері охорони здоров'я в Україні» / Малагардіс А., Рудий В., Ліннакко Е. та ін.; Проект ЄС «Фінансування та управління у сфері охорони здоров'я в Україні». [Посібник № 2. Вимоги до розробки стратегічного плану запровадження загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування в Україні]. К.: СПД Шмельков М. Ю., 2006. 72 с.

Нестерович В. Ф. Лобіювання як конституційно-правовий механізм захисту прав і свобод людини та громадянина. Вісник Академії правових наук України. 2010. № 3. С. 83-93.

Федоренко В. Запровадження інституту лобіювання в Україні: законодавчі та державно-управлінські аспекти. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2010. №. 1. С. 205-213.

Макушев П. В., Сибіряков С. О. Громадянська та правова культури як соціокультурний фактор у формуванні системи стримувань і противаг в умовах побудови громадянського суспільства. Право і суспільство. 2006. № 3. С. 31-37.


Переглядів анотації: 63
Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2020-03-06
Як цитувати
Шатковський, Я. М. (2020). ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ ЯК ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИЙ КРОК ДО ПІДВИЩЕННЯ ДОСТУПНОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(89), 221-228. https://doi.org/10.33766/2524-0323.89.221-228
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА