ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ ПОДАЛЬШОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ ВВЕЗЕННЯ В УКРАЇНУ ДРУКАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ТВОРІВ МИСТЕЦТВА ЇХНІМИ АВТОРАМИ

  • А. М. Чвалюк кандидат юридичних наук, доцент кафедри спеціально-правових дисциплін Донецького державного університету управління (м. Маріуполь, Україна) https://orcid.org/0000-0001-9795-2734
Ключові слова: митна вартість, мито, друкарська продукція, культурні цінності, тимчасово окупована територія

Анотація

Стаття присвячена розгляду проблемних питань ввезення на митну територію України друкарської продукції та культурних цінностей з метою вільного обігу. Про-ведений аналіз показав, що існують неврегульовані питання щодо суб’єктного переліку осіб, які мають право подавати заяву на отримання дозволу на ввезення друкарської про-дукції. Запропоновано переглянути порядок нарахування мита на ввезені культурні цінності, фактурну вартість яких неможливо підтвердити рахунками. Сформульовано пропозиції до чинного законодавства щодо уніфікації термінології в базових законах, що визначають статус окупованих територій та осіб, які на них перебувають.

Посилання

Почепцов Г. Пропаганде ты не скажешь до свиданья, пропаганда не прощается с тобой. Зеркало недели. 2018. № 49. URL: https://zn.ua/SOCIUM/propagande-ty-ne-skazhesh-do-svidanya-propaganda-ne-proschaetsya-s-toboy-303711_.html (дата обращения: 04.02.2020 р.).

Обмеження на імпорт книг із Росії може позначитися на історичній літе-ратурі Держкомтелерадіо. URL: https://detector.media/infospace/article/124904/2017-04-07-obmezhennya-na-import-knig-iz-rosii-mozhe-poznachitisya-naistorichnii-literaturi-derzhkomteleradio/ (дата звернення: 04.02.2020 р.).

Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту: Закон України від 8 грудня 2016 р. № 1780-VIII. Офіційний вісник України. 2017. № 4. Ст. 102.

Горбовцов С. Дебет- Кредит від 26.05.2017 р. URL: https://news.dtkt.ua/state/licenses/43727 (дата звернення: 03.02.2020 р.).

Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України: Закон України 15 квітня 2014 р. № 1207-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 26. Ст. 892.

Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями: Постанова Верховної Ради України від 17 березня 2015 р. № 254-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 17. Ст. 128.

Про затвердження Інструкції з пошуку та транспортування тіл (останків) загиблих, померлих (зниклих безвісти) під час проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей: Наказ Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України, Служби безпеки України 10.04.2017 р. № 208/302/381/204. Офіційний вісник України. 2017. № 45. Ст. 1414.

Про затвердження Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей: Наказ першого заступника керівника антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) від 12 червня 2015 р. № 415ог. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS24781.html. (дата звернення: 01.02.2020 р.).

Про видавничу справу: Закон України від 5 червня 1997 р. № 318/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 32. Ст. 206.

Протокол по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины П. Порошенка и инициатив Президента России В. Путина URL: http://www.osce.org/ru/home/123258?download=true. (дата звернення: 02.02.2020 р.).

Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук: Наказ Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2019 р. №1220. Офіційний вісник України. 2019. № 81. Ст. 2780.

Перелік книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини (станом на 11.02.2020). URL: http://comin.kmu.gov.ua/control/publish/article/system?art_id=142344&cat_id=142342. (дата звернення: 15.02.2020 р.)

Про затвердження Порядку справляння митних платежів при ввезенні на митну територію України товарів громадянами: Наказ Міністерства фінансів України від 22.05.2012 р. № 581. Офіційний вісник України. 2012. № 56. Ст. 2268.

Лист першого заступника керівника апарату Верховної Ради України від 15 лютого 2017 р. № 20-05/у92 [Документ]. – Відповідь на запит від 09 лютого 2017 р. на 1 арк.

Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа: Наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 р. № 651. Офіційний вісник України. 2012. № 64. Ст. 2629.


Переглядів анотації: 23
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2020-03-06
Як цитувати
Чвалюк, А. М. (2020). ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ ПОДАЛЬШОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ ВВЕЗЕННЯ В УКРАЇНУ ДРУКАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ТВОРІВ МИСТЕЦТВА ЇХНІМИ АВТОРАМИ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(89), 212-220. https://doi.org/10.33766/2524-0323.89.212-220
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА