ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ COVID-19

  • Л. М. Попова доктор юридичних наук, кандидат економічних наук, професор кафедри фінансів та кредиту Харківського національного університету будівництва та архітектури (м. Харків, Україна) https://orcid.org/0000-0001-8255-8363
Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, суб’єкти підприємництва, протидія пандемії коронавірусу, карантин, надзвичайна ситуація, надзвичайний стан, пільги, відповідальність суб’єктів підприємництва

Анотація

У статті розглянуті особливості адміністративно-правового регулювання діяльності суб’єктів підприємництва в умовах пандемії коронавірусу COVID-19. Акцентовано увагу на тому, що підприємці обмежені у своїх діях у зв’язку із введенням карантину та режиму надзвичайної ситуації в Україні. Роз’яснено відмінності в трактуванні понять «надзви-чайна ситуація» та «надзвичайний стан», а також особливості діяльності суб’єктів гос-подарювання в першому та другому випадках. Проаналізовано деякі законодавчі та інші нормативно-правові акти, прийняті з метою запобігання поширенню на території Украї-ни коронавірусу COVID-19, а також зроблено висновки щодо надання пільг для суб’єктів підприємництва та притягнення їх до відповідальності за порушення норм чинного за-конодавства.

Посилання

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19. Офі-ційний вебсайт Міністерства охорони здоров’я України. URL: https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-ncov-

Попова Л. М. Адміністративно-правові засади контролю в сфері підприємницької діяльності: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07. Харків, 2019. 38 с.

Попова Л. М. Адміністративно-правові засади контролю в сфері підприємницької діяльності: монографія. Харків: Майдан, 2018. 536 с.

Що треба знати про коронавірус? Офіційний сайт Кабінету міністрів України. URL: https://covid19.com.ua/.

Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 06.04.2000 р. № 1645-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14.

Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zapobigannya-poshim110320rennyu-na-teritoriyi-ukrayini-koronavirusu-covid-19.

Загальнонаціональний карантин продовжено до 24 квітня – рішення уряду. Офі-ційний сайт Міністерства освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/zagalnonacionalnij-karantin-prodovzheno-do-24-kvitnya-rishennya-uryadu.

Уряд встановив режим надзвичайної ситуації у Києві та двох областях. Муль-тимедійна платформа іномовлення України «Укрінформ», 20.03.2020 р. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2901278-urad-vstanoviv-rezim-nadzvicajnoi-situacii-u-kievi-ta-dvoh-oblastah.html

На Харківщині оголошують надзвичайну ситуацію. Українська правда, 21.03.2020 р. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/21/7244556/;

Надзвичайну ситуацію вводять у Тернопільській, Черкаській і Донецькій об-ластях: рішення Кабмін. Новини України «24 канал», 23.03.2020 р. URL: https://24tv.ua/nadzvichayna_situatsiya_ukrayina_2020_spisok_mist_novini_n1301501.

Уряд запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України. Офіційний вебпортал органів виконавчої влади «Урядовий портал», 25.03.2020 р. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zaprovadiv-rezhim-nadzvichajnoyi-situaciyi-po-vsij-teritoriyi-ukrayini.

Представники бізнесу звернулися до влади щодо кризового стану в економіці. Сайт Української ради бізнесу, 24 березня 2020 р. URL: http://urb.org.ua/predstavniki-ukra%D1%97nskogo-biznesu-zvernulisya-do-vladi-shhodo-krizovogo-stanu-v-ekonomiczi/.

Аваков пропонує ввести в Україні тотальний карантин. Новини України «24 канал». URL: https://24tv.ua/avakov_proponuye_vvesti_v_ukrayini_totalniy_povniy_karantin_n1301750.

Президент України провів зустріч з великим бізнесом для допомоги під час боротьби з поширенням коронавірусу. Офіційне інтернет-представництво Президента України. 16.03.2020 р. URL: https://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-proviv-zustrich-z-velikim-biznesom-dlya-d-60185.

Укроборонпром» може почати випускати апарати штучної вентиляції легенів та респіратори FFP3, 22 березня 2020 р. URL: https://mind.ua/news/20208879-ukroboron-prom-mozhe-pochati-vipuskati-aparati-shtuchnoyi-ventilyaciyi-legeniv-ta-respiratori-ffp3.

«Нова пошта» виділяє 25 млн гривень на купівлю обладнання та матеріалів для лікарень. Офіційний сайт «Нової пошти», 15.03.2020 р. URL: https://novaposhta.ua/news/rubric/2/id/6779.

«Нова пошта» запускає послугу безпечної доставки продуктів харчування. Офіційний сайт «Нової пошти», 20.03.2020 р. URL: https://novaposhta.ua/news/rubric/2/id/6945.

Нова пошта буде безкоштовно доставляти допомогу лікарням, дитячим будин-кам та військовим. Офіційний сайт «Нової пошти», 25.03.2020 р. URL: https://novaposhta.ua/news/rubric/2/id/6969.

«Больных и подозрений на коронавирус в Харькове нет», — Кернес. MyKharkov. info, 25.03.2020 г. URL: https://mykharkov.info/news/bolnyh-i-podozrenij-na-koronavirus-v-harkove-net-kernes-86669.htm.

«Текстиль-Контакт» начинает выпуск защитных костюмов и многоразовых масок. Информационное агенство «Интерфакс- Украина». URL: https://interfax.com.ua/news/general/648989.html

Цивільний кодекс України: Закон України від 02.10.2012р. №5403-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17?find=1&text=надзвичайн#w11.

Режим надзвичайної ситуації запроваджений по всій території України. Офі-ційний вебсайт Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 25.03.2020р. URL: https://www.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/106449.html https://www.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/106449.html.

Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16.03.2000 №1550-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1550-14.

Як організувати роботу працівників під час карантину, не порушуючи трудове законодавство. Офіційний веб-сайт Державної служби України з питань праці, 20 березня 2020р. URL: http://dsp.gov.ua/zakhody-iaki-maiut-vzhyty-robotodavtsi-z-metoiu-nedopushchennia-rozpovsiudzhennia-koronavirusu/.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запо-бігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19): Закон України від 17.03.2020 р. № 530-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20.

Про внесення змін до деяких законів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здо-ров’я: Закон України від 17.03.2020 р. № 531- IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/531-20.

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступ-ності лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, які закупо-вуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров’я за кошти державного бюджету : Закон України від 17.03.2020 р. № 532-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/532-20.

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запо-бігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19): Закон України від 17.03.2020 р. № 533-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533-20.

Про затвердження переліку лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коро-навірусної хвороби (COVID-19), які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України звільняються від оподаткування податком на додану вартість: Постанова КМУ від 21.03.2020р. № 224.URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pereliku-likarskih-zasobiv-medichnih-virobiv-taabo-224200320.

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяль-ності: Закон України від 05.04.2007 р. № 877- V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16.

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від прова-дження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами про-мислового призначення, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, заходів державного гірничого нагляду Державною службою з питань праці: Постанова КМУ від 6 лютого 2019 р. № 223. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/-show/223-2019-%D0%BF.


Переглядів анотації: 177
Завантажень PDF: 217
Опубліковано
2020-03-06
Як цитувати
Попова, Л. М. (2020). ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ COVID-19. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(89), 172-186. https://doi.org/10.33766/2524-0323.89.172-186
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ