АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

  • В. М. Комарницький доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем попередження, припинення та розслідування злочинів територіальними органами Національної поліції України Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк, Україна) https://orcid.org/0000-0003-1510-2395
Ключові слова: оцінка впливу на довкілля, адміністративне правопорушення у сфері оцінки впливу, правові екологічні вимоги, адміністративні санкції за пору-шення законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля

Анотація

У статті досліджено питання, пов’язані з регулюванням адміністративної від-повідальності у сфері оцінки впливу на довкілля. Зокрема, акцентовано увагу на проблемі визначення складів адміністративних правопорушень, що посягають на вста-новлений порядок здійснення оцінки впливу на довкілля, а також обґрунтовано пропозиції щодо усунення прогалин і недоліків у формуванні цих складів у Кодексі України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Посилання

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984. URL: https://.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/card4#History (дата звернення: 13.02.2020).

Про оцінку впливу на довкілля: Закон України від 23.05.2017 № 2059-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059 (дата звернення: 13.02.2020).

Кащук Д. Що не так в законі про оцінку впливу на довкілля. Економічна правда, 11.06.2018. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2018/06/11/637661/ (дата звернення: 13.02.2020).

Ленівський Р. Оцінка впливу на довкілля та інші екологічні засади роботи іноземного інвестора в Україні. URL: https://zib.com.ua/ua/139695-ocinka_vplivu_na_dovkillya_ta_inshi_ekologichni_zasadi_robot.html. (дата звернення: 13.02.2020).

Малишева Н., Третяк Т., Шемшученко Ю. Оцінка впливу на довкілля як ін-струмент охорони екологічних прав людини. LeхInform (Юридичні новини України), 09.10.2018. URL: https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/ (дата звернення: 13.02.2020

Третяк Т. Процедура оцінки впливу на довкілля у проекті Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Право і громадянське суспільство. № 1. 2015. С.141–198. URL: http://lcslaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/1-10-2015/item/204-protsedura-otsinky-vplyvu-na-dovkillya-u-proekti-zakonu-ukrayiny-pro-otsinku-vplyvu-na-dovkillya-tretiak-t-o (дата звернення: 13.02.2020).

Проблемні питання процедури ОВД: аналіз і пропозиції / О. Тарасова, О. Бондаренко, В. Шаравара, Г. Проців, Р. Гаврилюк, Д. Гулевець, І. Тимченко, С. Савченко, О. Гусєв, К. Журбас. Київ: НЕЦУ, 2018. 16 с. URL: http://necu.org.ua/wp-content/uploads/2018/12-OTvs.pdf (дата звернення: 13.02.2020 ).

Порядок ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12. 2017 № 1026. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1026-2017-%D0%BF#n79 (дата звернення: 13.02.2020).

Порядок передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1026. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1026-2017-%D0%BF#n79 (дата звернення: 13.02.2020).

Про ратифікацію Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті: Закон України від 25.02.1991 № 534-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/534-14 (дата звернення: 13.02.2020).

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 №1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (дата звернення: 13.02.2020).

Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не під-лягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1010-2017-%D0%BF#n12 (дата звернення: 13.02.2020).


Переглядів анотації: 141
Завантажень PDF: 73
Опубліковано
2020-03-06
Як цитувати
Комарницький, В. М. (2020). АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(89), 162-172. https://doi.org/10.33766/2524-0323.89.162-172
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ