ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ МЕТОДИКИ ВСТАНОВЛЕННЯ РЕАЛЬНИХ ОБСЯГІВ КОРУПЦІЇ В ПРИВАТНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

  • І. О. Христич кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України (м. Харків, Україна) https://orcid.org/0000-0001-7494-7289
Ключові слова: корупція, приватна сфера, соціологічні методи, масові опитування, методика, перепис населення

Анотація

У статті розглянуті проблеми, які виникають при розробці методики встановлення реальних обсягів корупції в приватній сфері. Зазначено, що можна по-різному класи-фікувати методи, які використовуються в кримінології для отримання та опрацювання наукової інформації. На жаль, при дослідженні рівня корупції можна застосовувати най-частіше лише такий соціологічний метод, як опитування. Зроблено висновок, що ко-рупція в нашій країні стала повсякденною практикою, тому розробка методики вста-новлення реальних обсягів корупції в приватній сфері є одним з найважливіших інстру-ментів дотримання вимог антикорупційних законів України юридичними особами при-ватного права.

Посилання

World bank. Costs of corruption. URL: http://search.worldbank.org/all?qterm=bribery&os=10. (дата звернення 10.02. 2020).

Корупційна злочинність: витоки, сучасний стан, стратегія протидії: монографія / Т. В. Корнякова, О. Л. Соколенко, І. Г. Алексеєнко та ін..; за заг. ред. Т. В. Корнякової. Дніп-ро: Ліра, 2017. 276 с.

Corruption Perceptions Index 2019 – Transparency International. URL: www. Transpa-rency.org › cpi2019 (дата звернення 10.02. 2020)

Аналітична довідка «Боротьба з корупцією. Роль бізнесу в Україні». К.: TOB «Фар-бований лист», 2011. 51 с.

Кримінологія: підручник /В. В. Голіна, Б. М. Головкін, М. Ю. Валуйська та ін.; за ред. В. В. Голіни, Б. М. Головкіна. Харків: Право, 2014. 512с.

Романов М. В. Основні засади запобігання корупції. Харків: ТОВ «Видавництво «Права людини»», 2017. 176 с.

Global Corruption Report 2011. URL: http://www.globalcorruptionreport.org/gcr2011.shtml.

Barro R. J. Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study / R. J. Barro. – Cambridge, MA: MIT Press, 1997.

Civil Law Convention on Corruption (ETS No 174) // Combating Corruption. Anti-corruption instruments of the Council of Europe. 2007. Vol. 3. P. 31–40.

Богатирьов І. Г. Кримінологія: підручник / заг. ред. І. Г. Богатирьова, В. В. Топчія. Київ: ВД Дакор, 2018. 352 с.

Реформи в Україні: громадська думка населення. URL: https://dif.org.ua/article/reformi-v-ukraini-gromadska-dumka-naselennya-2019 (дата звернення: 08.02.2020).

Інвестиційний потенціал України – результати опитування Американської торговельної палати (ACC) URL: http://chamber.ua/uk/Media/News/12789 (дата звер- нення: 08.02.2020).

Відповідальність бізнесу за корупцію. Методичні рекомендації щодо застосу-вання положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украї-ни щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб». Київ. 2014. 65 с.

Зростання корупції в світі змушує бізнес боротися, щоб вижити. URL: http://csr-ua.info/csr-ukraine/news/ey-%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%83-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96-%D0%B7%D0%BC%D1%83%D1%88%D1%83%D1%94-%D0%B1%D1%96/ (дата звернення: 08.02.2020).


Переглядів анотації: 27
Завантажень PDF: 27
Опубліковано
2020-03-06
Як цитувати
Христич, І. О. (2020). ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ МЕТОДИКИ ВСТАНОВЛЕННЯ РЕАЛЬНИХ ОБСЯГІВ КОРУПЦІЇ В ПРИВАТНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(89), 101-109. https://doi.org/10.33766/2524-0323.89.101-109
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА