КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ: ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ

  • М. І. Єрофеєв кандидат юридичних наук, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем попередження, припинення та розслідування злочинів територіальними органами Національної поліції України Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк, Україна) https://orcid.org/0000-0001-7679-7341
Ключові слова: кримінальна відповідальність, злочин у сфері оцінки впливу на довкілля, порушення порядку здійснення оцінки впливу на довкілля, екологічна безпека

Анотація

У статті проаналізовано стан законодавчого регулювання кримінальної відпові-дальності за злочини у сфері оцінки впливу на довкілля. Доведено доцільність виділення в КК України окремої статті щодо злочинів, що посягають на встановлений порядок оцінки впливу на довкілля, та визначено склад правопорушень, які мають бути внесені до цієї статті.

Посилання

Про оцінку впливу на довкілля: Закон України від 23.05.2017 № 2059-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059 (дата звернення: 11.02.2020).

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 11.02.2020).

Науменко О. Оцінка впливу на довкілля vs Екологічна експертиза: що змінилося? Юридична газета. № 23 (625). 05.06.2018. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/ocinka-vplivu-na-dovkillya-vs-ekologichna-ekspertiza-shcho-zminilosya.html (дата звернення:11.02.2020).

Шульга А. М. Злочини проти довкілля. Питання кваліфікації : науково-практичне видання. Харків: НікаНова, 2012. 192 с.

Матвійчук В. К. Теоретичні та прикладні проблеми кримінально-правової охо-рони навколишнього природного середовища: монографія. Київ: Національна академія управління. 2011. 368 с. URL: https://nam.kiev.ua/files/publications/978-966-8406-46-1-monog.pdf (дата звернення: 11.02.2020).

Архипов О. М. Загальнотеоретичні проблеми системи екологічних злочинів. Правова держава. 2005. № 8. С.109–118. Режим доступу: http://pravova-derzhava.org.ua/ (дата звернення: 11.02.2020).

Барановський В. Ф. Проблема криміналізації та декриміналізації діянь, що пося-гають на навколишнє природне середовище. Юридична наука. № 7. 2015. С. 99–108. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2015_7_14. (дата звернення: 11.02.2020).

Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10.12.2004 № 17. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0017700-04 (дата звернення: 11.02.2020).

Порядок передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на до-вкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1026. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1026-2017-%D0%BF#n79 (дата звернення: 11.02.2020).

Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1010-2017-%D0%BF#n12 (дата звернення: 11.02.2020).

Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 989. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/989-2017-%D0%BF (дата звернення: 11.02.2020).

Порядок ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12. 2017 № 1026. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1026-2017-%D0%BF#n79 (дата звернення: 11.02.2020).


Переглядів анотації: 59
Завантажень PDF: 43
Опубліковано
2020-03-06
Як цитувати
Єрофеєв, М. І. (2020). КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ: ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(89), 71-79. https://doi.org/10.33766/2524-0323.89.71-79
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА