ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЯК ОДИН ІЗ АСПЕКТІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ ВІДАННЯ

  • М. С. Городецька кандидат юридичних наук, слідчий слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області (м. Кривий Ріг, Україна) https://orcid.org/0000-0002-3228-6299
Ключові слова: предмет відання, компетенція, суб’єкт кримінального проваджен-ня, функціональне призначення, ефективність кримінального процесу, спеціалізація

Анотація

У статті розглядається один із аспектів функціонального призначення предмету відання, який полягає в забезпеченні ефективності кримінального провадження. На під-ставі аналізу різних теоретичних позицій учених робиться висновок, що спільним у функціональному призначенні предмету відання суб’єктів кримінального процесу є забезпечення ефективності провадження, забезпечення прав учасників, забезпечення законності. Підсумовується, що забезпечення ефективності кримінального провадження у зв’язку з розподілом предмету відання відбувається шляхом такого розподілу: 1) праці між суб’єктами одного рівня; 2) праці між суб’єктами-виконавцями та владними суб’єк-тами; 3) контролю та оцінки результатів діяльності суб’єктів кримінального провадження за визначеними предметами відання.

Посилання

Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальна компетенція: монографія. Дніпро-петровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2006. 188 с.

Селютин А. В. Подследственность, как форма внешнего выражения разграни-чения компетенции государственных органов и должностных лиц при осуществлении уголовно-процессуальной деятельности. Пробелы в российском законодательстве. 2010. № 1. С. 171-174.

Козерацька О. С. Підслідність кримінальних проваджень злочинів проти безпеки виробництва на досудовому розслідуванні. Матеріали 69-ї наукової конференції професор-сько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського нац. університету ім. І. І. Мечникова (м. Одеса, 26-28 листопада 2014 року). Одеса: Астропринт, 2014. С. 106-109.

Оверчук С. В. Поняття та види підсудності у кримінальному процесі України: дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 / Київ, 2005. 244 с.

Омаров А. А. Інститут підслідності в кримінальному провадженні: дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 / Харків, 2017. 214 с.

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. Москва: Наука, 1990. 575 с.

Овчаренко О. М. Доступність правосуддя та гарантії його реалізації: монографія. Х.: Право, 2008. 304 с.

Єременко Ю. А. Правові та організаційні основи спеціалізації органів проку-ратури в Україні: дис. канд. юрид. наук: 12.00.10 / Київ, 2019. 279 с.

Кузьменко О. О. Науковий менеджмент як складова процесу державного управ-ління. Влада. Людина. Закон. 2007. № 6. С. 45-48.

Ботвінов Р. Г. Кримінальна процесуальна компетенція керівника органу досудо-вого розслідування (за матеріалами діяльності слідчих підрозділів органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства) : дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 / Донецьк, 2013. 208 с.

Гмирко В. П. Діяльнісний погляд на реструктурізацію кримінального процесу: The attempt of dogmatic shawshank redemption? Правова позиція. 2018. №1(20). С. 21-36.

Куба Н., Тополевський Р. Cистема оцінки ефективності роботи Національної поліції. Інформація з сайта: Права Людини в Україні. Інформаційний портал Харківської правозахисної групи 15.02.2016. URL: http://khpg.org/index.php?id=1455530110.


Переглядів анотації: 36
Завантажень PDF: 46
Опубліковано
2020-03-06
Як цитувати
Городецька, М. С. (2020). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЯК ОДИН ІЗ АСПЕКТІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ ВІДАННЯ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(89), 63-71. https://doi.org/10.33766/2524-0323.89.63-71
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА