Сутність, предмет та межі прокурорського нагляду за додержанням законності під час досудового розслідування кримінальних правопорушень проти безпеки дорожнього руху

  • Д. Ю. Фурсов аспірант кафедри організації правоохоронних та судових органів Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк, Україна)
Ключові слова: прокурор, процесуальне керівництво, прокурорський нагляд, до судове розслідування, дорожньо-транспортна пригода

Анотація

У статті досліджено засадничі основи теорії прокурорського нагляду, на підставі чого сформульовано поняття сутності, предмету, об’єкту та меж прокурорського нагляду за додержанням законності під час досудового розслідування кримінальних правопорушень проти безпеки дорожнього руху, а саме злочинів, передбачених ст. 286 КК України. Сформовано та проаналізовано принципи процесуальної діяльності слідчого, які є елементом предмету прокурорського нагляду за додержанням законності під час досудового розслідування кримінальних правопорушень проти безпеки дорожнього руху (ст. 286 КК України).

Посилання

Безпека на дорозі стосується кожного. В Україні стартував тиждень безпеки дорожнього руху ООН: Міністерство Охорони Здоров’я України: URL: https://moz.gov.ua/article/news/bezpeka-na-dorozi-stosuetsja-kozhnogo-v-ukrainistartuvav-tizhden-bezpeki-dorozhnogo-ruhu-oon (дата звернення: 19.11.2019)

Словник української мови: в 11 тт. / за ред. І. К. Білодіда. Київ: Наукова думка, 1970-1980. Т. 9.

Півненко В. П. Прокурорський нагляд в Україні: навч. посіб. Харків: Харків Юридичний, 2008. 304 с.

Курочка М. Й., Каркач П. М. Прокурорський нагляд в Україні: підручник. за ред. Е. О. Дідоренка. Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2004. 424 с.

Степанов А. Б. Співвідношення прокурорського нагляду, відомчого та судового контролю під час досудового розслідування: дис. .. канд. юрид. наук: 12.00.09/ Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2018. 181с.

Іваницький С. О. Роль прокурора в забезпеченні законності затримання особи за підозрою у вчиненні злочину. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2018. № 4. С. 102-108.

Фаринник В. І. Теоретичні, правові та праксеологічні проблеми застосування заходів забезпечення кримінального провадження в кримінальному процесі України: дис. …док. юрид. наук: 12.00.09/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ. 2018. 585 с.

Грицаєнко Л. Р. Конституційно-правовий статус прокуратури України: підручник. Київ: Біноватор, 2007. 544 с.

Мельник О. В. Проблеми прокурорського нагляду за додержанням законів при розслідуванні вимагань: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2006. 214 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651- VI. Дата оновлення: 28.11.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Нор В. Т., Когутич І. І., Павлишин А. А. Прокурорський нагляд в Україні: курс лекцій для студентів юридичних вищих навчальних закладів / за ред. В. Т. Нора. Київ: Атіка, 2004. 352 с.

Михайленко О. Р. Прокуратура України: підручник 2-ге вид., перероб. та доп. Київ: Юрінком Інтер, 2011. 336 с.

Дворник А. А. Організація роботи прокуратури з нагляду за дотриманням законів у процесі досудового розслідування доведення до банкрутства: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.10/ Акад. адвокатури України. Київ, 2015. 199 с.


Переглядів анотації: 286
Завантажень PDF: 182
Опубліковано
2019-12-26
Як цитувати
Фурсов, Д. Ю. (2019). Сутність, предмет та межі прокурорського нагляду за додержанням законності під час досудового розслідування кримінальних правопорушень проти безпеки дорожнього руху. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(88), 278-287. https://doi.org/10.33766/2524-0323.88.278-287
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ