Зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення: затребуваність, об’єктивність, якість (на прикладі Проекту закону України № 5683)

  • М. А. Самбор кандидат юридичних наук, начальник сектору моніторингу Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області (м. Прилуки)
Ключові слова: адміністративно-деліктне законодавство, Проект Закону, визначеність, якість закону

Анотація

У статті досліджено питання законопроектних робіт у адміністративно-деліктному законодавстві України суб’єктів законодавчої ініціативи. Проаналізовано кількісно-якісні показники законотворчості в адміністративно-деліктному законодавстві, якість проектів законів, їх визначеність, зрозумілість та узгодженість із системою чинного законодавства України. На підставі глибинного аналізу зроблено обґрунтовані та вмотивовані висновки щодо якості проекту закону та доцільності його ухвалення та введення в адміністративно-деліктне законодавство України.

Посилання

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року (статті 1 – 212-20) URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print1524162891578316; (статті 213 – 330) http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/print1524416658814481 (дата звернення: 05.05.2018).

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення механізму недопущення ризиків та своєчасного визначення здатності водіїв (наявності захворювань і вад) безпечно керувати транспортними засобами від 20.01.2017 № 5683. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60966 (дата звернення: 25.05.2018).

Про дорожній рух : закон України від 30 червня 1993 року. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3353-12/print1510235849759589 (дата звернення: 25.05.2018).

Про Правила дорожнього руху : постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-п (дата звернення: 25.05.2018).

Про Національну поліцію : закон України від 02 липня 2015 року. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19/print1510351905459041 (дата звернення: 25.05.2018).

Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними : закон України від 15 лютого 1995 року. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/62/95-вр (дата звернення: 25.05.2018).

Про психіатричну допомогу : закон України від 22 лютого 2000 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1489-14/print1510235850247863 (дата звернення: 25.05.2018).

Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/print1510235850247863 (дата звернення: 25.05.2018).

Основи законодавства України про охорону здоров’я : закон України від 19 листопада 1992 року. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2801-12/print1443718854674188 (дата звернення: 25.05.2018).

Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/print1443718854674188 (дата звернення: 25.05.2018).

Рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року № 2-рп/2012 у справі № 1-9/2012 за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-12 (дата звернення: 25.05.2018).

Рішення Конституційного Суду України від 26 травня 2015 року № 5-рп/2015 у справі № 1-11/2015 за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 276 Кодексу України про адміністративні правопорушення. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-15 (дата звернення: 25.05.2018).

Рішення Конституційного Суду України від 20 грудня 2017 року № 2-р/2017 у справі № 1-5/2017 за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 7 частини другої статті 42 Закону України «Про вищу освіту». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-17 (дата звернення: 25.05.2018).

Бобровник С. В. Компроміс та конфлікт як сутнісні характеристики права у теорії юснатуралізму. Часопис Київського університету права. 2008. № 3. С. 15-20.

Ришелюк А., Мельник М. Стабільність і якість закону. URL : https://dt.ua/LAW/stabilnist_i_yakist_zakonu.html (дата звернення: 25.05.2018).

Самбор М. А. Зміни до загальних положень про провадження у справі про адміністративне правопорушення та протоколу про адміністративне правопорушення за часів незалежності України: адекватність потребам. Юридична наука. 2014. № 5. С. 36–48


Переглядів анотації: 78
Завантажень PDF: 18
Опубліковано
2018-09-28
Як цитувати
Самбор, М. А. (2018). Зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення: затребуваність, об’єктивність, якість (на прикладі Проекту закону України № 5683). Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(83), 152-163. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/89
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ