Загальні питання використання преюдиції в кримінальному провадженні

  • Д. В. Шилін кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Одеса, Україна) https://orcid.org/0000-0002-8990-3534
Ключові слова: преюдиція, доказування в кримінальному процесі, преюдиціальність, юридичні факти, обов’язковість судових рішень

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питань, пов’язаних із межами використання преюдиції в кримінальному провадженні, а також визначенню шляхів удосконалення механізму використання преюдиції в кримінальному провадженні та вирішенню спірних ситуацій, які виникають при використанні преюдицій у кримінальному процесі. Розкрито механізм дії преюдицій у кримінальному процесі. Визначено напрями вирішення преюдиціальних колізій при провадженні в кримінальній справі.

Посилання

Арсеньев В. Д. О фактах, не подлежащих доказыванию в процессе уголовного судопроизводства / В. Д. Арсеньев // Правоведение. 1965. № 1. С. 97 – 104.

Бережний О. І. Преюдиціальність судових рішень у кримінальних справах: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / О. І. Бережний. Xарків, 2003. 20 с.

Березин А. С. Преюдиции в отечественном уголовном судопроизводстве : дис…. кандидата юридических наук: 12.00.09. / Березин Александр Сергеевич. Нижний Новгород, 2006. 283 с.

Вапнярчук В. Сутність преюдиціальних фактів та їх значення для кримінально процесуального доказування. / В. Вапнярчук // Публічне право. 2013. № 4 (12). С. 135-142.

Дорохов В.Я. Законная сила приговора в советском уголовном процессе / В. Я. Дорохов // Советское государство и право. 1954. № 6. С. 80-86.

Каминская В. И. Учение о правовых презумпциях в уголовном процессе / Каминская В. И. М-Л.: АН СССР, 1948. 131 с.

Карданец А. В. Преюдиции в российском праве. Проблемы теории и практики : дис. … кандидат юридических наук: 12.00.01. / Карданец Артем Викторович. Нижний Новгород, 2002. 181 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р.: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Попов С. В. К вопросу о системном подходе к исследованию правовых преюдиций / С. В. Попов // Юридическая техника. 2007. №1. С. 208-210.

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19

Строгович М. С. Учение о материальной истине в уголовном процессе / Строгович М. С. М.: АН СССР, 1947. 274 с.

Штутин Я. Л. Предрешения (преюдиции) в советском гражданском процессе / Я. Л. Мотовиловкер // Советское государство и право. 1956. № 5. С. 58-67.


Переглядів анотації: 406
Завантажень PDF: 802
Опубліковано
2019-12-26
Як цитувати
Шилін, Д. В. (2019). Загальні питання використання преюдиції в кримінальному провадженні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(88), 157-165. https://doi.org/10.33766/2524-0323.88.157-165
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА