Організація розслідування злочинів терористичної спрямованості органами внутрішніх справ України

  • М.О. Яковенко кандидат юридичних наук, заступник начальника кафедри професійних та спеціальних дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
Ключові слова: організація розслідування, планування, взаємодія, розслідування злочинів терористичної спрямованості

Анотація

Стаття містить загальні положення про організацію розслідування злочинів терористичної спрямованості. Питання, висвітлені у статті, є важливими, а їх вирішення дозволить посилити антитерористичну й практичну базу боротьби з тероризмом. Запропоновано конкретні шляхи оптимізації розслідування зазначених злочинів.

Посилання

Артамонов И. И. Терроризм: способы предотвращения, методика расследования / И. И. Артамонов. – М. : Шумилова И. И., 2002. – 332 с.

Белкин Ю. Н. К вопросу об организационных и правових аспектах взаимодействия оперативних и следственных аппаратов в досудебном производстве по уголовным делам о преступлениях террористической направленности / Ю. Н. Белкин. – М. : Медиа-ВАК. – 2011. – С. 251–253.

Закон України “Про боротьбу з тероризмом”від 20.03.2003№638-IV [Електронний ресурс]. – Режимдоступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/638-15.

Румянцев А. Ю. Теоретико-прикладные аспекты организации расследования террористических актов // А. Ю. Румянцев / Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. – № 4. – 2008. – С. 213–215.


Переглядів анотації: 5
Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2014-11-14
Як цитувати
Яковенко, М. (2014). Організація розслідування злочинів терористичної спрямованості органами внутрішніх справ України. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(68), 262-267. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/857
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ