До проблеми проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій

  • М.П. Климчук кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ
Ключові слова: кримінальне провадження, слідчий, оперативні підрозділи, доручення, негласні слідчі (розшукові) дії, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, клопотання

Анотація

Досліджено організаційні особливості взаємодії слідчих та оперативних підрозділів при виконанні доручень на проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій. Надано й обґрунтовано пропозиції законодавчого та організаційного спрямування для усунення недоліків у спільній діяльності слідчих та оперативних підрозділів.

Посилання

Кримінальний процесуальний кодекс України. – К. : Центр навч. л-ри, 2012. – 292 с.

Погорецький М. А. Негласні слідчі (розшукові) дії: проблеми провадження та використання результатів у доказуванні / М. А. Погорецький // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – № 1. –2013. - С. 270–276.

Кубрак П. Пізнавальна сутність версії та принципи планування розслідування злочинів / П. Кубрак, В. Мікулін, О. Павлючук, О. Садченко // Право України. – 2001. – № 8. – С. 10–102.

Огляд “Про службову діяльність слідчого апарату органів внутрішніх справ України за дев'ять місяців 2013 р.” // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/.../545198.

Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства : Постанова Пленуму Верховного суду України № 2 від 28.03.2008 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zаkon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-08.


Переглядів анотації: 1
Завантажень PDF: 2
Опубліковано
2014-11-14
Як цитувати
Климчук , М. (2014). До проблеми проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(68), 229-237. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/850
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ