Класифікація видів управління природокористуваннямта охорони навколишнього природного середовища в Україні

  • О.П. Шем'яков кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри правознавства Макіївського економіко-гуманітарного інституту
Ключові слова: класифікація видів управління; природокористування; охорона навколишнього природного середовища; державне управління

Анотація

У статті досліджуються теоретичні питання класифікації видів управління природокористуванням та охороною навколишнього природного середовища, визначено сучасні проблеми та запропоновано базові поняття. Робота є частиною комплексного дослідження правових питань регулювання суспільних відносин у галузі використання й охорони природних ресурсів.

Посилання

Конституція України від 28 червня 1996 р. // Голос України від 13 липня 1996 р. – № 128 (1378). – (Зі змін. та допов.).

Шем'яков О. П. Зміст управління природокористуванням та охороною навколишнього природного середовища в Україні / О. П. Шем'яков // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2013. – № 1 (62). – С. 313 – 324.

Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 р. (в редакції від 21 червня 2001 р. № 2556-ІІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 41. – Ст. 546. – (із змін. та доповн.).

Экологическое право : [учебник] / под. ред. В. Д. Ермакова, А. Я. Сухарева. – М. : Наука, 1997. – С. 180.

Ерофеев Б.В. Экологическое право России / Б. В. Ерофеев . – М. : Юристъ, 1996. – С. 207.

Административное право Российской Федерации / Алехин А. П., Кармолицкий А. А., Козлов Ю. – М. : Юристъ, 1997. – С. 649.

Экологическое право : [учебник] / Духно Н. А., Чубуков Г. В. – М. : Наука, 2000. – С. 42.

Экологическое право : [учебник]/ М. М. Бринчук. –М. : Знание. – С. 174.

Теория и практика государственного управления / Н. М. Добрынин. – Новороссийск : Наука, 2006. – 619 с.

Административное право : [учебник для вузов] / Бахрах Д. Н., Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. – М. : Юристъ, 2004. – С. 730.

Муниципальный менеджмент : [учебное пособие для вузов] / под ред. Т. Г. Морозовой. – М. : Знание, 1997. – 522 с.

Круглов В. В. Организационно-правовые проблемы охраны окружающей среды в промышленности в современный период: автореф. дис. … докт. юрид. наук / В. В. Круглов. – Екатеринбург, 1999. – С. 22.


Переглядів анотації: 2
Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2014-11-14
Як цитувати
Шем’яков, О. (2014). Класифікація видів управління природокористуваннямта охорони навколишнього природного середовища в Україні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(68), 221-228. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/849
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА