Джерела правового регулювання трудових відносин за проектом Трудового кодексу України

  • О.В. Шапка кандидат юридичних наук, завідувач кафедри правознавства Луганського інституту Приватного акціонерного товариства “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна Академія управління персоналом“
Ключові слова: джерела правового регулювання, трудове законодавство, трудові відносини, проект Трудового кодексу України

Анотація

Розглянуто й проаналізовано чинне трудове законодавство, законопроект Трудового кодексу України щодо відповідності структурування й унормування джерел правового регулювання трудових відносин стандартам міжнародного права. Унесено авторські пропозиції щодо удосконалення національного законодавства з огляду на європейську інтеграцію України.

Посилання

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. У 2-х частинах / Укладачі В. С. Ковальський, Л. П. Ляшко. –К. : Юрінком Інтер, 2006. –1168 с.

Лукашева Н. М. Способи встановлення відповідальності працівників вимогам, що ставляться до них номативними актами / Н. М. Лукашева // Трудове право України в контексті європейської інтеграції: Матеріали науково-практичної конференції; м. Харків, 25–27 травня 2006 р. / За ред. проф. В .С. Венедіктова. – Х. : Українська асоціація фахівців трудового права, ХНУВС, 2006. – 506 с.

Про прийняття за основу проекту Трудового кодексу України. Постанова Верховної Ради України від 20 травня 2008 року № 283-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kadrovik.kiev.ua.

Про колективні договори й угоди. Закон України від 01.07.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 36. – Ст. 361.

Коляда Т. А. Сучасні підходи до визначення єдності та диференціації правового регулювання суспільних відносин / Т. А. Коляда // Кодифікація трудового законодавства України: стан та перспективи: Матеріали науковопрактичної конференції м. Запоріжжя 25–26 червня 2004 р. / За ред. д-ра юрид. наук, проф. В. С. Венедиктова. – Х. : НУВС, 2004. – С. 305–308.

Чанышева Г.И., Болотина Н.Б. Трудовое право Украины – Х.: Одиссей, 2001. – 512 с.

Величко Д. М. Сутність джерел міжнародно-правового регулювання праці / Д. М. Величко // Південноукраїнський правничий часопис. – 2008. – № 3. – С. 221 – 224.

Венедиктов В. С. Трудовое право Украины (Общая часть) / В. С. Венедиктов // Учебное пособие для курсантов и слушателей высших учебных заведений МВД Украины. – Симферополь : ДОЛЯ, 2004. – 164 с.


Переглядів анотації: 1
Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2014-11-14
Як цитувати
Шапка, О. (2014). Джерела правового регулювання трудових відносин за проектом Трудового кодексу України. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(68), 214-220. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/846
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА