Класифікація органів державного контролю у сфері надрокористування

  • І.В. Хохлова кандидат юридичних наук, доцент, заступник завідувача кафедри правознавства Макіївського економікогуманітарного інституту
Ключові слова: контроль у сфері надрокористування, органи загальної компетенції, органи спеціальної компетенції

Анотація

Статтю присвячено розв'язанню проблеми класифікації органів державного контролю у сфері надрокористування. Проведено аналіз повноважень цих органів на основі чинного законодавства та запропоновано їх класифікаціяю, що найбільш доцільна для подальших наукових досліджень.

Посилання

Карнарук Н.В. Державний контроль за нотаріальною діяльністю в Україні : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Н.В. Карнарук. – Ірпінь, 2007. – 185 с.

Кодекс України про надра : Закон України від 27 липня 1994 р. №132/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 36. – Ст. 340. – (зі змін. та допов.).

Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 09 квітня 1999 р. № 586-XIV// Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20. – Ст. 190. – (зі змін. та допов.).

Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України : Указ Президента України від 13 квітня 2011 р. № 452/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1258.

Положення про Державну службу геології та надр України : Указ Президента України від 13 квітня 2011 р. № 391/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1228.

Положення про державну екологічну інспекцію України : Указ Президента України від 06 квітня 2011 р. № 454/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1260.

Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України : Указ Президента України від 06 квітня 2011 р. № 408/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1241.

Про внесення змін до Положення про Державне управління охорони навколишнього природного середовища в областях, містах Києві та Севастополі : наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 листопада 2012 №613 // Офіційний вісник України. – 2012. –№99. – Ст. 4036.


Переглядів анотації: 1
Завантажень PDF: 2
Опубліковано
2014-11-14
Як цитувати
Хохлова, І. (2014). Класифікація органів державного контролю у сфері надрокористування. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(68), 208-213. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/845
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА