Проблемні питання правового становища дочірніх підприємств

  • Г.В. Ільющенко кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного та господарського права Державного вищого навчального закладу “Національний гірничий університет“
Ключові слова: правовий статус, дочірні підприємства, вирішальна залежність, відносини контролю-підпорядкування, холдингові компанії

Анотація

Проаналізовано проблемні питання правового статусу й діяльності дочірніх підприємств. Розкрито особливості та недоліки правового забезпечення відносин контролю-підпорядкування між контролюючим і дочірнім підприємствами. Запропоновано шляхи удосконалення правового регулювання відносин вирішальної залежності між підприємствами.

Посилання

Вінник О. Правове становище дочірніх підприємств / О. Вінник // Підприємництво, господарство та право. – 2000. – № 1. – С. 3– 5.

Пєсков В. Правові аспекти організації дочірніх підприємств / В. Пєсков // Право України. – 1999. – № 10. – С. 23.

Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів : Затв. постановою Правління Національного банку України від 08.09.2011 р. № 306 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1203-11/page.

Про холдингові компанії в Україні : Закон України від 15 березня 2006 р. № 3528-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 34. – Ст. 1253.

Чевичалова Ж. В. Правовий статус дочірнього підприємства як самостійної організаційно-правової форми юридичної особи / Ж. В.Чевичалова // Підприємництво, господарство і право. – 2005.-№ 5. – С. 72–76.

Кібенко О.Р. Сучасний стан та перспективи правового регулювання корпоративних відносин: порівняльно-правовий аналіз права ЄС, Великобританії та України: дис. … докт. юрид. наук: спец. 12.00.04 / О.Р. Кібенко; Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – 479 с.


Переглядів анотації: 5
Завантажень PDF: 3
Опубліковано
2014-11-14
Як цитувати
Ільющенко , Г. (2014). Проблемні питання правового становища дочірніх підприємств. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(68), 202-208. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/843
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА