Уповноважений Президента України з прав дитини у механізмі захисту конституційних прав дитини

  • О.М. Кудрявцева асистент кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Ключові слова: дитина, права та свободи дитини, захист конституційних прав і свобод дитини, механізм захисту прав і свобод дитини, дитячий омбудсман, Уповноважений Президента України з прав дитини

Анотація

Стаття присвячена проблемам оптимізації діяльності та посилення ефективності дитячого омбудсмана в механізмі захисту конституційних прав дитини в Україні. Визначається зміст і структура механізму захисту прав дитини в Україні, характеризуються особливості її інституційної (організаційноправової) складової. Наголошується на важливості для ефективного функціонування механізму захисту прав і свобод дитини в умовах сьогодення такої спеціалізованої інституції, як дитячий омбудсман. Досліджується сутність і зміст інституту дитячого омбудсмана та перспективи його розвитку в Україні. Аналізується конституційно-правовий статус Уповноваженого Президента України з прав дитини та шляхи його оптимізації з огляду на виклики і загрози, які нині постали перед дитиною, її життям і здоров'ям, законними інтересами, правами і свободами

Посилання

Конституція України, прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. -№ 30. - Ст. 141.

Кудрявцева О. М. Конституційно-правові основи захисту прав дитини в Україні / О.М. Кудрявцева : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук за спец. 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. – К., 2014. – 21 с.

Кудрявцева О. М. Нормативно-правове забезпечення конституційних прав дитини в Україні / О. М. Кудрявцева // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. - № 8. – С. 19 – 25.

Питання Уповноваженого Президента України з прав дитини : Указ Президента України від 11 серпня 2011р. №811/2011 // Офіційний вісник України. - 2011. -№ 63. - Ст. 2494.

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.

Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. –№30. – Ст. 142.

Про ратифікацію Конвенції про права дитини: Закон України від 27 лютого 1991 р. / Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 13. – Ст. 145.

Скрипник О. Койко-место для реабилитации государства // Зеркало недели. – 2015. – № 6. – С. 1, 13.


Переглядів анотації: 5
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2014-11-14
Як цитувати
Кудрявцева, О. (2014). Уповноважений Президента України з прав дитини у механізмі захисту конституційних прав дитини. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(68), 177-185. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/839
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ