Призначення покарання за наявності декількох спеціальних правил призначення покарання: проблеми суддівського розсуду

  • О.В. Татаринова ад'юнкт кафедри кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
Ключові слова: спеціальні правила, призначення покарання, суддівський розсуд

Анотація

У статті розглядається проблема призначення покарання за наявності підстав для застосування декількох спеціальних правил призначення покарання. Пропонується алгоритм їх застосування.

Посилання

Бурдін В. М. Призначення покарання за незакінчений злочин / В. М. Бурдін // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2012. – № 4. – С. 73–84.

Дудоров О. О. Особливості призначення покарання за незакінчений злочин / О. О. Дудоров // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 20– 21 травня 2011р. / редкол.: Г. Є. Болдар, А. О. Данилевський, О. О. Дудоров та ін.; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – С. 165 – 174.

Евдокимова Е. В. О Конкуренции специальных правил назначения наказания / Е. В. Евдокимова // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 3–1. – С. 309–312.

Степашин В. М. Специальные правила назначения наказания: Монография / В. М. Степашин. – Омск: Изд-во Ом.гос.ун-та, 2011. – 360 с.

Тютюгін В. І. Питання гуманізації кримінальної відповідальності та їх реалізації в деяких законодавчих новеллах / В. І. Тютюгін // Проблеми боротьби зі злочинністю. – 2009. – № 100. – С. 313–323.

Василаш В. Призначення покарання за наявності двох чи більше спеціальних правил призначення покарання / В. Василаш // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XVIII регіон. наук.- практ.конф. (Львів, 26–27 січня 2012р.). – Львів: юрид. фак. ЛНУ ім. Ів. Франка, 2012. – С. 288–291.

Гарманов В. М. Конкуренция уголовно-правовых норм при назначении наказании: автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право” / В. М. Гарманов. – Омск, 2002. – 26 с.

Жумаев А. С. Назначение наказание за неоконченное преступление / А. С. Жумаев// Актуальные проблемы российского права. –2009. –№1. –С. 325–331.

Иногамова-Хегай Л. В. Конкуренция норм уголовного права: автореф. дис. … док-ра юрид. наук: спец. 12.00.08 “Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право” / Л. В. Иногамова-Хегай. –М., 1999. – 44 с.

Кричківський О. М. Конкуренція декількох спеціальних кримінально-правових норм при призначенні покарання / О. М. Кричківський // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – №3. – С. 400 – 411.

Марін О. К. Конкуренція кримінально-правових норм: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право”/ О. К. Марін—К., 2001. – 15 с.

Сауляк С. Ф. Проблема конкуренции уголовно-правовых норм : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право” / С. Ф. Сауляк. – М., 1990. – 22 с.

Давидович І. І. Особливості призначення покарання за незакінчений злочин за наявності інших підстав для пом'якшення покарання / І. І. Давидович // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 5(139). – С. 94–103.

Архів Ленінського районного суду м. Вінниця. Справа № 212/4051/12 за 2012 рік.

Архів Першотравневого районного суду м. Чернівці. Справа №1­ 226/09 за 2009 рік.


Переглядів анотації: 6
Завантажень PDF: 9
Опубліковано
2014-11-14
Як цитувати
Татаринова, О. (2014). Призначення покарання за наявності декількох спеціальних правил призначення покарання: проблеми суддівського розсуду. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(68), 160-167. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/834
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА