Суспільно небезпечні діяння злочину, передбаченого ст.199 КК України: поняття та їх характеристика

  • І.М. Михайлов провідний спеціаліст кафедри адміністративного і фінансового права Національної академії прокуратури України
Ключові слова: злочин, виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну, збут

Анотація

Статтю присвячено дослідженню характеристики суспільно небезпечних діянь щодо незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору, голографічних захисних елементів, підробленої національної валюти України у вигляді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї.

Посилання

Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления/ В. Н. Кудрявцев. – М.: Госюриздат, 1960. – 244 с.

Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів: постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.04.96 № 6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0006700-96.

Про затвердження Правил визначення платіжності та обміну банкнот і монет Національного банку України: Постанова Правління Національного Банку України від 17 листопада 2004 р. № 547 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 49. – Ст. 3221.

Сингаївська І. В. Фальшивомонетництво в Україні: кримінальноправовий та кримінологічний аспекти: Монографія/ І. В. Сингаївська. ‒ Луганськ : Віртуальна реальність, 2010. –358 с.

Кашкаров О. О. Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері випуску та обігу цінних паперів: дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Кашкаров Олексій Олександрович. – Харківський національний ун-т внутрішніх справ. – Х., 2006. –219 с.

Тучков С. С. Підроблення як спосіб учинення злочину : дис... канд. юрид. наук : 12.00.08 /Тучков Сергій Сергійович. ‒ Запоріжжя, 2005. – 218 с.

Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика : [монографія] / О. О. Дудоров. – К. : Юридична практика, 2003. – 924 с.

Поленов Г. Ф. Ответственность за похищение, подделку документов и их использование / Г. Ф. Поленов–М. :Юридическая литература, 1980. – 72 с.

Крижанівська Т. Поняття підроблення марок акцизного збору, контрольних марок та голографічних захисних елементів (216 КК України) / Т. Крижанівська // Підприємство, господарство і право. -2009.-№5.-С. 123–126.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка]. – [7-тє вид., переробл. та доповн.]. – К. : Юридична думка, 2010. – 1288 с.

Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів: постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. №1251 // Офіційний вісник України. -2011. -№1. –Ст. 35.

Про депозитарну систему України: Закон України від 06.07.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2013.- 39. – Стор. 2074.

Марко С. І. Кримінально-правова характеристика виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збуту підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї : дис... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Марко Сергій Іванович. – Львів, 2009. – 220 с.

Андрушко П. П. Коментар до ст. 199 КК / П. П. Андрушко // Юридичний вісник України. – 2001.– № 39.– С. 17–24.


Переглядів анотації: 4
Завантажень PDF: 2
Опубліковано
2014-11-14
Як цитувати
Михайлов, І. (2014). Суспільно небезпечні діяння злочину, передбаченого ст.199 КК України: поняття та їх характеристика. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(68), 138-148. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/825
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА