Предмет і метод виборчого права України

  • В. Ф. Нестерович доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри державно-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк)
Ключові слова: предмет виборчого права України, метод виборчого права України, вибори, правове регулювання, конституційне право

Анотація

У статті розкрито предмет і метод виборчого права України. Указано, що предмет виборчого права України треба визначити як сукупність суспільних відносин, які пов’язані з порядком підготовки та проведення виборів до представницьких органів публічної влади в Україні через голосування виборців. Зазначено, що у виборчому праві виділено два види методів – методи правового регулювання та наукові методи. Під методом правового регулювання у сфері виборчого права України треба розуміти сукупність правових способів і засобів, за допомогою яких здійснюється регулювання суспільних відносин, пов’язаних з порядком підготовки та проведення виборів в Україні. Науковим методом у сфері виборчого права України є система засобів, прийомів, способів і принципів, за допомогою яких здійснюється пізнання та дослідження суспільних відносин, які пов’язані з порядком підготовки та проведення виборів в Україні.

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Нестерович В. Ф. Виборче право як підгалузь конституційного права України. Право і суспільство. 2018. № 3. С. 44–49.

Козюбра М. Принцип верховенства права і реформа виборчої системи. Вибори та демократія. 2008. №4. С. 84–87.

Ключковський Ю. Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство : монографія. Київ: Час Друку, 2011. 132 с.

Максакова Р. М. Конституцiйно-правовi проблеми організації та реалiзації установчої влади в Україні : монографія. Запорiжжя: Класичний приватний унiверситет, 2012. 436 с.

Марцеляк О. В. Виборче право: сучасне розуміння і сутність. Публічне право. 2011. № 2. С. 12–18.

Виборче право України : навч. посіб. / за ред. В. Ф. Погорілка, М. І. Ставнійчук. Київ : Парламентське вид-во, 2003. 383 с.

Смокович М. I. Правове регулювання розгляду виборчих спорів: теоретичний і практичний аспекти : монографія. Київ : Юрінком Iнтер, 2014. 576 с.

Совгиря О. В. Конституційно-процесуальне право України : навчальний посібник. Київ : Юрінком Інтер, 2010. 536 с.

Тодыка Ю. Н. Выборы народных депутатов Украины: конституционно-правовой аспект. Харків : Факт, 1998. 176 с.

Федоренко В. Л. Конституційне право України : підручник. Київ : Видавництво Ліра-К, 2016. 616 с.

Концепція Кодексу про вибори, референдуми в Україні (Виборчого кодексу України) : проект / Комітет виборців України. Київ : Факт, 2000. 53 с.

Сучасний тлумачний словник української мови: 65 000 слів / за заг. ред. проф. В. В. Дубічинського. Харків : ВД «ШКОЛА», 2006. 832 с.

Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Про вибори народних депутатів України : Закон України від 17 листопада 2011 року № 4061-VI. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 10. Ст. 73.

Про місцеві вибори : Закон України від 14 липня 2015 року № 595-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 37–38. Ст. 366.

Про вибори Президента України : Закон України від 05 березня 1999 року № 474-ХІV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 14. Ст. 81.

Про Центральну виборчу комісію : Закон України від 30 червня 2004 року № 1932-ІV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 36. Ст. 448.


Переглядів анотації: 1124
Завантажень PDF: 301
Опубліковано
2018-09-28
Як цитувати
Нестерович, В. Ф. (2018). Предмет і метод виборчого права України. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(83), 35-42. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/77
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають