Чи потрібна кримінальна відповідальність за порушення порядку або правил захисту комп'ютерної інформації (ст. 363 КК України)?

  • М.В. Карчевський доктор юридичних наук, професор, перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
Ключові слова: злочини у сфері використання комп'ютерної техніки, раціональна парадигма кримінального права, порушення порядку чи правил захисту комп'ютерної інформації, порушення правил експлуатації комп'ютерних засобів оброблення інформації.

Анотація

Здійснюється спроба встановити причини вкрай незначної судової практики у сфері протидії порушенню правил експлуатації комп'ютерних засобів оброблення інформації та мереж електрозв'язку, а також порушенню порядку чи правил захисту інформації (ст. 363 КК України). Питання щодо доцільності збереження означеної норми розглядається в контексті раціональної парадигми кримінального права.

Посилання

2014 Trustwave Global Security Report [Electronic resource] // Trustwave Holdings, Inc. – Mode of access : https://www2.trustwave.com/GSR2014.html?utm_source=library&utm_medium=web&utm_campaign=GSR2014.

Baldor L. Cyber criminals targeting small businesses [Electronic resource] / Lolita C. Baldor // INVISUS. – Mode of access : http://www.invisus.com/pdf/ID_InfoSafe_Article02msnbc_112509_1%2000.pdf.

Big Threats for Small Businesses: Five Reasons Your Small or Midsize Business is a Prime Target for Cybercriminals [Electronic resource] // FireEye, Inc. – Mode of access : https://www2.fireeye.com/smb_five_reasons_wp.html.

Glynn F. Why Small Business is a Bigger Target for Cyber Criminals [Electronic resource] / Fergal Glynn // Thought Reach – Small Business Hub. – Mode of access : http://thoughtreach.com/why-small-business-target-for-cyber-criminals/.

Kuchler H. Cyber criminals target smaller companies [Electronic resource] / Hannah Kuchler // Financial Times. – 10.02.2014 – Mode of access : http://www.ft.com/cms/s/0/3bb5e5b2-901a-11e3-aee9-00144feab7de.html#axzz3Nx4yULbv.

Lewis A., Baker S. The Economic Impact of Cybercrime and Cyber Espionage. Report, July 2013 [Electronic resourse] / James Andrew Lewis, Stewart Baker // Center for Strategic and International Studies (CSIS). – Mode of access: http://csis.org/publication/economic-impact-cybercrime-and-cyber-espionage

Гриців М. І. Узагальнення судової практики розгляду справ про злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку / М. І. Гриців, В. В. Антощук [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховного Суду України. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/.

Жалинский А. Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретикоинструментальный анализ / Альфред Эрнестович Жалинский. – М. : Проспект, 2008. – 400 c.

Карчевський М. В. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки України : монографія / М. В. Карчевський ;МВС України, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. – 528 с. 10. Киберпреступность страшнее финансового кризиса [Электронный ресурс] // Новости сайта Центра исследования компьютерной преступности. –03.12.2008. –Режимдоступа : http://www.crime-research.ru/news/03.12.2008/5056/.

Музика А. А. Законодавство про кримінальну відповідальність за “комп'ютерні” злочини: науково-практичний коментар і шляхи вдосконалення / А. А. Музика, Д. С. Азаров. – К. : Вид. Паливода А. В., 2005. – 118 с.

На долю общепита пришлось наибольшее количество проникновений в 2010 году [Электронный ресурс] // Хакер.ru. – 21.01.2011. – Режим доступа : https://xakep.ru/2011/01/21/54587/.


Переглядів анотації: 5
Завантажень PDF: 6
Опубліковано
2014-11-14
Як цитувати
Карчевський, М. (2014). Чи потрібна кримінальна відповідальність за порушення порядку або правил захисту комп’ютерної інформації (ст. 363 КК України)?. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(68), 122-129. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/769
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА