Соціально-психологічне підґрунтя кримінальної відповідальності за підкуп учасників та організаторів професійних спортивних змагань

  • Ю.В. Герасимчук заступник начальника кафедри спеціальної фізичної та вогневої підготовки Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
Ключові слова: підкуп, спортивні змагання, учасники, організатори, криміналізація

Анотація

Статтю присвячено проблемам корупції у спорті. Досліджено підґрунтя криміналізації підкупу учасників та організаторів професійних спортивних змагань.

Посилання

Кодекс спортивної етики Ради Європи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.sportedu.ru/press/sfa/1997N2/p62-63.htm.

Апанасенко Г. Л. Олимпийский спорт: расцвет или кризис? / Г. Л. Апанасенко [Електронний ресурс] : медицинская газета “Здоровье Украины”. – 2008. – Июнь. –№73. – Режим доступу : http://health-ua.com/articles/241.html.

Електронний ресурс. – Режим доступу : http://news.liga.net/ua/news/sport/855999ffu_zbira_tsya_dov_chno_diskval_f_kovuvati_za_dogov_rn_match.htm.

Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.ua-football.com/ukrainian/news/48108dae.html.

Інновації, послідовність і діалог [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ffu.org.ua/ukr/fans/globus/9607/.

Коробєєв О. Кримінальний кодекс Росії: достоїнства і недоліки / О. Коробєєв // Юридичний Вісник України. – 2006. –№19 (567). – С. 8-9.

Кузьмин С. В. Уголовная ответственность за подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов :дис. ... канд. юрид.наук : 12.00.08 / Сергей Вениаминович Кузьмин. –М., 2003. – 185 с.

Кружило Г. Г. Етичні аспекти проблем сучасного спорту / Г. Г. Кружило, І. І. Карабут // Спортивна наука України. – 2010. –№2. – С. 105–115.

Олімпійська хартія. Міжнародний олімпійський комітет. – К. : Олімпійська література, 1999. – 95 с.

Омельяненко М. І. Кримінально-правова охорона порядку поводження з майном, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінальновиконавче право” / Омельяненко Маріуца Іванівна. – Запоріжжя, 2011. – 232 с.

Наступ УЄФА на футбольну корупцію [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ffu.org.ua/ukr/fans/globus/5161/.

Никулин Г. И. Нравственныеначала уголовного права : [учебное пособие] / Г. И. Никулин. – М. : Учебно-методический центр МВД РФ, 1992. – 71 с.

Скакун О. Ф. Теория государства и права :[учебник] / О.Ф. Скакун. – Х. : Консум, 2004. – 656 с.

Статут Всеукраїнської громадської організації “Федерація футболу України”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 30.09.1996 р. Зі змінами від 10.09.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ffu.org.ua/files/ndocs_258.pdf.

Хавронюк М. І. Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу України / М. І. Хавронюк. – К. : Істина, 2004. – 504 с.


Переглядів анотації: 3
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2014-11-14
Як цитувати
Герасимчук, Ю. (2014). Соціально-психологічне підґрунтя кримінальної відповідальності за підкуп учасників та організаторів професійних спортивних змагань. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(68), 96-102. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/764
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА