Перспективи легітимації інституту лобіювання в Україні: теоретико-методологічні та нормопроектні аспекти

  • В.Л. Федоренко доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри державної служби та кадрової політики Національної академії державного управління при Президентові України, заслужений юрист України
Ключові слова: лобіювання, інститут лобіювання, закон про лобіювання, лобіст, об'єднання лобістів, лобістська діяльність

Анотація

У статті аналізуються проблеми теорії та практики легітимізації інституту лобіювання в незалежній Україні. Досліджуються основні законодавчі ініціативи 1999–2010 років щодо прийняття спеціального закону про лобіювання в Україні. Визначаються перспективи прийняття нового закону про лобіювання в контексті реалізації положень Антикорупційної стратегії на 2014–2017 роки про легітимізацію правових засад лобіювання в Україні. Аналізуються фундаментальні теоретико-методологічні проблеми внормування інституту лобіювання та обґрунтовуються п'ять стратегічних кроків законодавця щодо легітимації правових засад лобіювання в Україні.

Посилання

Дягілєв О. В. Конституційно-правовий інститут лобізму: вітчизняний і зарубіжнийдосвід : [монограф.]/ О. В. Дягілєв. –Х. : “Майдан”, 2011. – 252 с.

Коваленко В. В. Конституционный процесс и государственное строительство в Украине (1991-2013 гг.): опыт, проблемы, перспективы / В. В. Коваленко, В. Л. Федоренко // Правокультурные основы исследования государственной власти: теоретико-методологические, историко-правовые и ценностнонормативные аспекты: монография. – М. : Юрлитинформ, 2014. – С. 415–460.

Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовтня 2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2014. - № 49. – Ст. 2056.

Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки: Закон України від 14 жовтня 2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2014. - № 46. – Ст. 2047.

Проблеми легітимації інституту лобіювання в Україні та шляхи їх розв'язання. Матеріали громадського обговорення, м. Київ, 12 жовтня 2009 року / Перед. М. Оніщук; Автор. і упор. В. Федоренко, Д. Базілевич, В. Нестерович, С. Юр'єв, Я. Кагляк / За заг. ред. В. Федоренка. – К.: СПД Москаленко, 2009. – 108 с.

Нестерович В. Ф. Вплив громадськості на прийняття нормативноправових актів: проблеми конституційної теорії та практики : [монограф.] / В. Ф. Нестерович. – К. : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2014. – 736 с.

Нестерович В. Ф. Конституційно-правові засади інституту лобіювання: зарубіжний досвід та перспективи для України : [монограф.] / В. Ф. Нестерович. – К. : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. – 752 с.

Стратегія сталого розвитку “Україна – 2020” : Указ Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/15 // Офіційний вісник Президента України. – 2015. – № 2. – Ст. 154.


Переглядів анотації: 7
Завантажень PDF: 6
Опубліковано
2014-11-14
Як цитувати
Федоренко, В. (2014). Перспективи легітимації інституту лобіювання в Україні: теоретико-методологічні та нормопроектні аспекти. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(68), 50-62. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/756
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА