Правотворчість в Україні: проблеми й перспективи

  • О.І. Левченков кандидат юридичних наук, доцент, завідувач відділу організації наукової роботи ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, заслужений юрист України
Ключові слова: правотворчість, закон, власність, влада, держава перехідного типу, владна еліта, воля, реалізація права, економіка, політика

Анотація

У статті звернено увагу на обов'язкові вимоги щодо ефективної правотворчості в державах перехідного типу. Виявлено закономірності, етапи правотворчого процесу. Доведено, що модельне законотворче проектування повинно мати під собою фактичні соціальні відносини й адекватно закріплювати їх у праві. У першу чергу, йдеться про відносини щодо власності та влади. У державах перехідного типу це зробити дуже важко з багатьох причин: власність і влада знаходяться у незначній меншості суспільства, до того ж воля владних еліт не консолідована, що в кінцевому результаті негативно відбивається на якості, направленості дії законодавчих актів, можливості їх ефективної реалізації на практиці.

Посилання

Гёрц Г. Диалектика развития науки / Г. Гёрц // Диалектика. Познание. Наука / [редкол.: В.А. Лекторский и др.] – М. : Наука, 1988. – 285 с.

Заславская Т. И. Социальные механизмы трансформации неправовых практик / Т. И. Заславская, М. А. Шабанова // Общественные науки и современность. – 2001. – № 5. – С. 5–23.

Кудрявцев В. Н. Право: развитие общего понятия / В. Н. Кудрявцев, А. М. Васильев // Советское государство и право. – 1985. – № 7. – С. 3–13.

Маркс К. Проект закона о разводе // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – 2-е изд. – Т. 1. – М. : Изд-во полит. лит., 1955. – С. 161–164.

Розовский Б. Г. Всенародная собственность природных ресурсов : [монография] / Розовский Б. Г. – Луганск : РИО ЛГУВД им. Э.А. Дидоренко, 2012. – 159 с.

Шершеневич Г. Ф. История философии права / Шершеневич Г. Ф. – СПб. : Бр. Башмаковы, 1907. – 593 с.

Явич Л. С. Общая теория права / Явич Л. С. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1976. – 287 с.


Переглядів анотації: 3
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2014-11-14
Як цитувати
Левченков, О. (2014). Правотворчість в Україні: проблеми й перспективи. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(68), 13-21. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/749
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА