Концептуальні підходи до формування криміналістичної характеристики незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель

  • Д. А. Морозов викладач циклу загально-правових дисциплін Луганського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк)
Ключові слова: версія, злочин, коноплі, криміналістична характеристика, кримінально-правова характеристика, снотворний мак

Анотація

У статті на підставі результатів аналізу теоретичних напрацювань сформульовано концептуальні підходи до формування криміналістичної характеристики незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель. Надано визначення поняття зазначеної дефініції та визначені її
структурні елементи.

Посилання

Александров И. В. Теоретические и практические проблемы расследования налоговых преступлений: дис. … докт. юрид. наук. 12.00.09. Екатеринбург, 2003. 431 с.

Журавель В. А. Криміналістичні методики: сучасні наукові концепції: монографія. Харків: Видавнича агенція «Апостиль», 2012. 304 с.

Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений / В. К. Лисиченко, В. И. Гончаренко, М. В. Салтевский и др.; под ред. В. К. Лисиченко. Київ: Вища школа, 1988. С. 7–15.

Космодемьянская Е. Е. К вопросу о структурных элементах методики расследования незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. Барнаул: ФГКОУ ВПО «БЮИ МВД России», 2017. № 15-1. С. 74–75.

Космодемьянская Е. Е., Ермаков М. Г. Методика расследования незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры: учебное пособие. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2017. 76 с.

Криміналістика : підручник. / В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко, О. О. Алєксєєв та ін. Київ : «Центр учбової літератури», 2015. 544 с.

Малярова В.О. Криміналістична методика: питання співвідношення криміналістичної характеристики з іншими. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. 2015. Вип. 35. Ч. І. Том. 3. С. 111–114.


Переглядів анотації: 119
Завантажень PDF: 149
Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Морозов, Д. А. (2018). Концептуальні підходи до формування криміналістичної характеристики незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(84), 258-266. https://doi.org/10.33766/2524-0323.84.258-266
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ