Легітимація лобіювання в україні: від ідеї до закону

  • В.Ф. Нестерович доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри загальноюридичних дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
Ключові слова: законодавче врегулювання, вплив, лобіювання, прийняття нормативно-правових актів, законопроект

Анотація

У статті розглянуто становлення законодавчого врегулювання лобіювання в Україні. Констатовано, що дослідження становлення законодавчого врегулювання цього політико-правового феномена дозволить більш точно та об’єктивно підійти до його законодавчого врегулювання в Україні, яке на сьогодні має переважно позаправовий, вузькогруповий та латентний характер

Посилання

Євгеньєва А. Законодавче регулювання лобістської діяльності / А. Євгеньєва // Часопис ПАРЛАМЕНТ. – 2004. – № 1. – С. 32–39.

Роговець В. Лобіювання в регіонах: різні підходи і різні інтереси / В. Роговець // Людина і влада. – 2000. – № 7-8. – С. 69–71.

Про Рішення Ради національної безпеки та оборони України від 31 жовтня 2008 року «Про стан протидії корупції в Україні»: Указ Президента України від 27 листопада 2008 року № 11012008 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 92. – Ст. 3042.

Оніщук М. В. Унормування інституту лобіювання в Україні – важливий захід щодо подолання корупції / М. В. Оніщук // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 2. – С. 5–8.

Інформація з порталу Lobbying.in.ua [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lobbying.in.ua.

Писаренко С. Третій зайвий, або лобіювання проти корупції. Хто кого? / С. Писаренко // Віче. – 2009. – № 21. – С. 21–22.

Проблеми легітимації інституту лобіювання в Україні та шляхи їх розв’язання : Матеріали громадського обговорення, м. Київ, 12 жовтня 2009 року / Передмов. М. Оніщук ; автор. і упор. В. Федоренко, Д. Базілевич, В. Нестерович, С. Юр’єв, Я. Кагляк / За заг. ред. В. Федоренка. – К. : СПД Москаленко О. М., 2009. – 108 с.

Нестерович В. Ф. Конституційно-правові засади інституту лобіювання: зарубіжний досвід та перспективи для України : [монографія] / В. Ф. Нестерович ; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, 2010. – 752 с.

Нестерович В. Ф. Вплив громадськості на прийняття нормативноправових актів: проблеми конституційної теорії та практики : [монографія] / В. Ф. Нестерович ; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2014. – 736 с.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27 червня 2014 року : ратифіковано із заявою Законом № 1678-VII від 16 вересня 2014 року // Офіційний вісник України. – 2014. – № 75. – Том 1. – Ст. 2125.

Засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки : затверджено Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1699-VII // Офіційний вісник України. – 2014. – № 87. – Ст. 2473.


Переглядів анотації: 56
Завантажень PDF: 38
Опубліковано
2015-12-02
Як цитувати
Нестерович, В. (2015). Легітимація лобіювання в україні: від ідеї до закону. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(72), 36-46. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/658
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА