Особливості допиту потерпілого, свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні

  • А. В. Хаммуді кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри кримінального процесу Одеського державного університету внутрішніх справ
Ключові слова: допит, свідок, потерпілий, клопотання, докази, судове засідання, досудове розслідування, сторона кримінального провадження

Анотація

У статті на аналізі наукової літератури та практичного досвіду розглянуто особливості допиту потерпілого, свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні.Визначено, хто саме зі сторін кримінального провадження може звернутися з клопотанням про проведення вказаного допиту, особливості проведення та процесуального оформлення цієї слідчої (розшукової) дії. Наведена інформація буде корисною для працівників слідчих підрозділів у плані забезпечення своєчасного одержання та збереження доказів у кримінальному провадженні.

Посилання

Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 1 / Є.М. Блажівський, Ю.М. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Х.: Право, 2012. – 664 с.

Корчева Т.В. Проблеми діяльності захисника в досудовому провадженні та в суді першої інстанції: монографія / Т.В. Корчева. – Х.: Видавець ФОП Вапнярчук Н.М., 2007. – 200 с.

Кримінальний процес: навч.-метод. посібник / С.В. Албул, С.Л. Деревянкін, О.Б. Пойзнер, О.В. Поліщук – Одеса: ОДУВС, 2014. – 266 с.

Кримінальний процес: підручник / за ред. Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної. – Х: Право, 2010. – 608 с.

Лоскутов Т.О. Кримінальне переслідування здійснюване слідчим: монографія / Т.О. Лоскутов. – Д.: Ліра ЛТД, 2011. – 164 с.

Лобойко Л.М. Кримінальний процес: підручник. – К.: Істина, 2014. – 432 с.

Молдован А.В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: навч. посібник. 2-е вид. – К.: ЦУЛ, 2010. – 352 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми й таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів: науково-практ. посібник / Андрєєв Р.Г., Блажівський Є.М., Гошовський М.І. та ін. – К.: Алерта, 2012. – 736 с.

Маляренко В.Т. Перебудова кримінального процесу в Україні в контексті європейських стандартів: монографія / В.Т. Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 512 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. на 24 лютого 2016 року: Офіц. текст. – К.: Алерта, 2016. – 290 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / М.Є. Блудиліна, В.І. Бояров, Т.В. Варфоломєєва та ін.; за заг. ред. В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстиніан, 2012. – 1224 с.


Переглядів анотації: 344
Завантажень PDF: 666
Опубліковано
2016-12-20
Як цитувати
Хаммуді, А. В. (2016). Особливості допиту потерпілого, свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(76), 276-284. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/635
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ