Запобігання підрозділами Національної поліції злочинам, пов’язаним з незаконним обігом зброї

  • М. О. Свірін кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник ДНДІ МВС України
Ключові слова: запобігання злочинам, незаконний обіг зброї, вогнепальна зброя, бойові припаси, профілактика

Анотація

У статті розглянуто поняття «запобігання злочинам», правове регулювання та особливості здійснення цієї діяльності підрозділами Національної поліції України, стан, проблемні питання та шляхи вдосконалення запобігання Національною поліцією злочинам, пов’язаним з незаконним поводженням з вогнепальною зброєю.

Посилання

Міняйло Н.Є. Транснаціональна злочинна діяльність у сфері незаконного обігу вогнепальної зброї: кримінально-правове та кримінологічне дослідження : автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ніна Євгенівна Міняйло . – Київ : Б.в., 2012 . – 20 с. – Режим доступу: http://inter.criminology.onua.edu.ua/?p=8510

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення. Генеральна прокуратура України. [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=110381&libid=100820

Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки й оборони України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національної безпеки України"» від 26.05.20015 за № 287 // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 95.

Попередження та викриття злочинів у сфері економіки підрозділами Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України : Навч. посіб., Л. П. Скалозуб, М. Г. Вербенський, В. І. Васильчук та ін. / За ред. проф. О. М. Джужі – К. : РВВ МВС України, 2011. – 520 с.

Ольховська С. М. Профілактика злочинів у сфері економічної злочинності / С. М. Ольховська // Попередження злочинів суб’єктами оперативнорозшукової діяльності : матеріали наук.-практ. конф. / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2010. – С. 111 – 112.

Пчолкін В. Д. Поняття та роль оперативно-розшукової профілактики в запобіганні злочинам / В. Д. Пчолкін // Попередження злочинів суб’єктами оперативно-розшукової діяльності : матеріали наук.-практ. конф. / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2010. – С. 15 – 17.

Марков В. В. Попередження злочинів: зміст поняття / В. В. Марков // Попередження злочинів суб’єктами оперативно-розшукової діяльності : матеріали наук.-практ. конф. / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2010. – С. 99– 100.

Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: У 3 кн. — К. Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. С. 424.

Юридична енциклопедія: У 6-ти т. – Т.2 – К.: Укр. енциклоп., 1999. – 742 с.

Лекарь А. Г. Профилактика преступлений / А. Г. Лекарь. – М. : «Юрид. лит», 1972. – 104 с.

Кондратьєв Я. Ю. Теоретичні, правові та оперативно-тактичні засади запобігання злочинам оперативними підрозділами кримінальної міліції: монографія / Я. Ю. Кондратьєв. – К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2004. – 444 с.

Тринадцятий Конгрес Організації Об’єднаних Націй по запобіганню злочинності й кримінальному правосуддю (Доха, 12-19 квітня 2015 року). [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.unodc.org/documents/congress//Declaration/V1504153_Russian.pdf

Гришко Л. МВС: в Україні зростає незаконний обіг зброї [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.dw.com/p/1FStT


Переглядів анотації: 167
Завантажень PDF: 624
Опубліковано
2016-12-20
Як цитувати
Свірін, М. О. (2016). Запобігання підрозділами Національної поліції злочинам, пов’язаним з незаконним обігом зброї. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(76), 251-260. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/624
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ