Зарубіжний досвід забезпечення безпеки учасників оперативної розробки

  • М. М. Поколодна аспірант кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ
Ключові слова: оперативно-розшукове забезпечення, заходи безпеки, учасники оперативної розробки, кримінальне судочинство.

Анотація

Досліджено зарубіжний досвід забезпечення безпеки учасників оперативної розробки для впровадження окремих аспектів у вітчизняне законодавство при формуванні національної моделі цього напряму оперативно-розшукової діяльності. Підкреслено перспективність подальшого розвитку інституту оперативнорозшукового забезпечення безпеки учасників оперативної розробки, який убачається в розробці теоретико-методологічних засад його прикладного використання.

Посилання

Модельний закон про державний захист суддів, посадових осіб правоохоронних і контролюючих органів [Електронний ресурс]: постанова Асамблеї держав-учасниць СНД № 12-9 від 8 грудня 1998 року – Режим доступу: http://www.uazakon.com/documents/date_9v/pg_ilndwu.htm.

Росія ратифікувала угоду про захист учасників кримінальних процесів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://humanrights.unian.net/ukr/detail/189201.

Москаленко А. В. Заходи державного захисту осіб, які здійснюють кримінальне судочинство в країнах СНД / А. В. Москаленко // Російський слідчий. – 2006. – № 10. – С. 53 – 54.

Епіхін А. Правове регулювання заходів безпеки учасників процесу / А. Епіхін // Законність. – 2003. – № 5. – С. 45 – 48.

Кондратьев Е. Е. Новый УПК : защита свидетелей, потерпевших и других участников уголовного процесса / Е. Е. Кондратьев // Государство и право. – 2003. – № 8. – С. 48 – 53.

Брусніцин Л. В. Проблеми формування російського законодавства про захист осіб, які сприяють кримінальному правосуддю / Л. В. Брусніцин // Держава і право. – 2004. – № 2. – С. 32-40.

Про державний захист потерпілих, свідків та інших учасників кримінального судочинства: Федеральний закон від 20 серпня 2004 року № 119- ФЗ // Збір законодавства Російської Федерації. – 2004. – № 34. – Ч. 1. – Ст. 3534.

Про державний захист потерпілих, свідків та інших осіб, які сприяють кримінальному судочинству: Закон Республіки Башкортостан від 14 жовтня 1994року // Відомості з’їзду Верховної Ради й Уряду Республіки Башкортостан. – 1995. – № 2. – Ст. 45.

Кримінально-процесуальний кодекс Республіки Казахстан [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?Regnom=1272.

Кримінально-процесуальний кодекс Республіки Білорусь: 16 липня 1999 року № 295-3, з ізм. і доп. : Текст Кодексу на 4 лютого 2008 року. – Мінськ, 2008. – 492 c.

Про державний захист суддів, посадових осіб правоохоронних і контролюючих органів [Електронний ресурс]: Закон Республіки Білорусь від 13 грудня 1999 року № 340-З. – Режим доступу: http://www.levonevski.net/pravo/razdel2/num1/2d115.html.

Шешуков М. П. Латвийское законодательство о защите лиц, содействующих правосудию по уголовным делам / М. П. Шешуков // Государство и право. – 1999. – № 2. – С. 84 – 88.

Сильнов М. А. Захист свідків як проблема суспільної безпеки / М. А. Сильнов // Право і безпека. – 2002. – № 4. – С. 103 – 108.

Правоохоронні органи держав – учасниць і партнерів [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://polis.osce.org/countries/.

Гриньків О.О. Заходи забезпечення безпеки у кримінальному судочинстві: [монографія] / О. О. Гриньків, А. О. Ляш – Тернопіль: Астон, 2012. –260 с.

Щерба С. Захист свідка в США / С. Щерба, О. Зайцев // Російська юстиція. – 1994. – № 8. – С. 52 – 53.

Slate, Risdon N. The federal Witness Protection Program: its evolution and continuing growing pains// Criminal Justice Ethics. – 1997 – 22 Jun.

Фітцжеральд Д. Програма забезпечення безпеки свідків / Д. Фітцжеральд // Правоохоронниа діяльність в США. – М., 1998. – С. 174-177.

Good practices for the protecof witnesses in criminal proceedings involving organized crime United Nations Office on Drugs and Crime Vienna UNITED NATIONS New York, 2008


Переглядів анотації: 74
Завантажень PDF: 57
Опубліковано
2016-12-20
Як цитувати
Поколодна, М. М. (2016). Зарубіжний досвід забезпечення безпеки учасників оперативної розробки. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(76), 241-251. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/622
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ