Використання сучасних можливостей судових експертиз на початковому етапі розслідування незаконної порубки лісу

  • О. М. Пилипенко здобувач кафедри загальноюридичних дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
Ключові слова: судова експертиза, ліс, незаконна порубка, сліди злочину, об’єкти експертизи, предмет експертизи

Анотація

Статтю присвячено висвітленню сучасних можливостей судових експертиз, проведення яких є доцільним на початковому етапі розслідування незаконної порубки лісу. На підставі аналізу матеріалів слідчої, судової та експертної практики запропоновано типовий перелік експертиз, призначення яких є оптимальним для розширення та формування доказової бази в кримінальному провадженні. Наведено типові питання, що ставляться перед експертом та об’єкти експертизи

Посилання

Глущенко С. І. Особливості проведення судово-економічних експертиз щодо розрахунку розміру шкоди, заподіяної внаслідок незаконної вирубки або пошкодження дерев / Глущенко С. І., Ступак О. М. // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – 2011. – Вип. 11. – С. 611-617.

Експертизи в судочинстві України : наук.-практ. посіб. / за ред. В. Г. Гончаренка, І. В. Гори. – К. : Юрінком Інтер, 2015. – 504 с.

Жерновой М.В. Виды судебных экспертиз при расследовании незаконных рубок лесных насаждений [Електронний ресурс] / Жерновой М.В., Васильева М.А., Хомик Э.В. – URL: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/legal-and-politicalscience/criminal-law-and-criminology/2419-zhernovoi-mv-vasileva-ma-homik-ev

Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень : наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 [Електронний ресурс] . – URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98.

Справа № 1-278/10. Вирок Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області [Електронний ресурс]. – URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/48526876

Справа № 183/6326/15. Вирок Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 21.07.2016 [Електронний ресурс]. – URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59243637

Справа № 530/1275/16-к. Ухвала Зіньківського районного суду Полтавської області від 27.09.2016 [Електронний ресурс]. – URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/61565317

Справа № 743/155/16-к. Ухвала апеляційного суду Чернігівської області від 11 листопада 2016 року [Електронний ресурс]. – URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62732189


Переглядів анотації: 59
Завантажень PDF: 363
Опубліковано
2016-12-20
Як цитувати
Пилипенко , О. М. (2016). Використання сучасних можливостей судових експертиз на початковому етапі розслідування незаконної порубки лісу. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(76), 232-241. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/619
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ