Сучасні ознаки організованої злочинності загальнокримінальної спрямованості

  • Я. О. Морозова кандидат юридичних наук, докторант кафедри ОРД Харківського національного університету внутрішніх справ
Ключові слова: організована злочинність загальнокримінальної спрямованості, ознаки, транснаціональна злочинність

Анотація

У статті зроблено спробу визначити сучасні ознаки організованої злочинності загальнокримінальної спрямованості. Для досягнення поставленої мети проаналізовано спеціальну літературу, присвячену визначенню різних аспектів організованої злочинності та виокремленню й характерних рис цього антисоціального явища. Як результат зазначеної діяльності автором констатується, що окрім указаних у Кримінальному кодексі України ознак організованої злочинності, зокрема загальнокримінальної спрямованості, сучасними ознаками вказаного виду злочинної діяльності є: наявність спільної ідеї та мотивів (наявність заполітизованих мотивів; наявність ідеологічних мотивів (сепаратистського, терористичного або екстремістського характеру, тощо)); наявність тотального контролю кожного члена організованої групи або злочинної організації; притаманність ознак мілітаризованих організацій.

Посилання

Погорецький Микола Анатолійович. Організована злочинність в Україні: тенденції розвитку та заходи протидії : [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.boz_2007_16_9(1).pdf

Статистичні дані Генеральної прокуратури України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html

Вікіпедія вільна енциклопедія «Коза ностра» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0

Номоконов В.А. Транснациональная организованная преступность: дефиниции и реальность: монография / В.А. Номоконов. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2001. – 375 с.

Зелинская Н.А. Организация Объединенных Наций в борьбе с транснациональной организованной преступностью: конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://inter.criminology.onua.edu.ua/?p=1635

Александр Коробеев, Юрий Голик. Преступность – планетарная проблема. К итогам XI Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию: учебник : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?id=3lUtCwAAQBAJ&pg

Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 року : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_789

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

Потайчук І. B. Організація та тактика виявлення організованих злочинних груп загальнокримінальної спрямованості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 21.07.04 «Оперативно-розшукова діяльність» / І.В. Потайчук. – Одеса, 2008. – 19 с.

Гордієнко В.О. Протидія підрозділами карного розшуку злочинам проти власності, що вчиняються радикально налаштованими особами : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Гордієнко Вячеслав Олександрович. – Х., 2016. – 236 с.


Переглядів анотації: 342
Завантажень PDF: 123
Опубліковано
2016-12-20
Як цитувати
Морозова, Я. О. (2016). Сучасні ознаки організованої злочинності загальнокримінальної спрямованості. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(76), 225-232. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/616
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ