Криміналістична характеристика злочинів у сфері державних закупівель

  • В. В. Дараган кандидат юридичних наук, доцент кафедри оперативнорозшукової діяльності та спеціальної техніки факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Ключові слова: державні закупівлі, злочин, криміналістична характеристика, елементи

Анотація

Статтю присвячено вивченню елементів криміналістичної характеристики злочинів у сфері державних закупівель в Україні. Розглянуто такі елементи, як предмет злочинного посягання, способи підготовки, учинення та приховування злочину; особистість злочинця; особистість потерпілого; сліди злочину.

Посилання

Коряк В.В. Протидія хабарництву у сфері державних закупівель оперативними підрозділами МВС : автореф. дис. … канд. юрид. наук. - К., - 2012. - 19 с.

Калініна І.В. Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних із підробленням документів, у сфері господарської діяльності / І.В. Калініна // Правничий часопис Донецького університету. – 2012. № 2 (28). – С. 161-166.

Коломієць О.О. Протидія підрозділами ДСБЕЗ МВС України розкраданню коштів, що вчинюється на об’єктах бюджетної сфери : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Коломієць Олександр Олександрович. – Київ, 2013. – 21 с.

Ніщета І. М. Правові та організаційно-тактичні основи діяльності оперативних підрозділів ДСБЕЗ з протидії злочинам, пов’язаним з порушенням бюджетного законодавства : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 21.07.04 / Ніщета Ігор Миколайович. – Львів, 2008. – 20 с.

Шепітько В. Ю. Криміналістика: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / За ред. В. Ю. Шепітька. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2004. - 728 с.

Белкин Р.С. Курс криминалистики: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. В 3-х томах. Т. 3 / Белкин Р.С. - М.: Юристъ, 1997. – С. 368-369

Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII // Відомості Верховної Ради. – 2016. – № 9. – ст. 89.


Переглядів анотації: 71
Завантажень PDF: 75
Опубліковано
2016-12-20
Як цитувати
Дараган, В. В. (2016). Криміналістична характеристика злочинів у сфері державних закупівель. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(76), 184-190. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/600
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ