Чи є право в законі?

  • Б.Г. Розовський доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри правознавства юридичного факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, заслужений юрист України
Ключові слова: норма, право, правотворчість, закон, законодавство, відповідність.

Анотація

У змаганнях із кульової стрільби не так уже й часто спортсмен кладе всі кулі в десятку. Але це не заважає оцінювати результат за загальною кількістю набраних очок. У праві також далеко не всі прийняті закони «потрапляють в десятку», і тому ми змушені оцінювати ефективність регулювання з явним відхиленням від ідеалу. Важливо тільки чітко визначитися з цим ідеалом, усупереч значення терміна, максимально його заземлити з урахуванням умов , місця і часу, специфіки менталітету громадян. Як свідчить практика, таке завдання важко вирішуване. Причина – у глибоко прихованій специфіці мислення юристів. Для нас право – продукт багатовікової історії, непорушності сформульованих великими предками постулатів. М. Хайдеггер, безумовно, правий, заявляючи: «Історія не позаду, а попереду нас». Тим часом, ми все з більшим завзяттям продовжуємо дослідження минулої історії і, подібно до героїні Євангельської притчі, отримуємо задоволення від знахідки давно забутого, сповіщаючи про те всіх сусідів. Історію вивчати потрібно – вона вчить (правда, не всіх). Однак над прогнозом майбутнього треба працювати самостійно. Народи, які не здатні творити, займаються переглядом своєї історії, а здатні – творять історію. Що робимо ми - судіть самі.

Посилання

Фридман Л. Введение в американское право / Л. Фридман. –М., 1992. – С. 14.

Яволен, Дигесты 50.17.202 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ru.wikipedia.org/wiki/Право.

Мартышин О. В. Совместимы ли основные типы понимания права? / О. В. Мартышин // Государство и право. – 2003. – № 6. – С. 62–63.

Virally M. La pensee juridique (Ed. L. G. D. J. 1960)/ M. Miaille ; Une introduction critique au droit (Ed. Maspero 1976), pp. 37 ets.

Кант И. Критика чистого разума / И. Кант. – М. : Мысль, 1994. – С. 432.

Шемшученко Ю. С. Що є право? / Ю. С. Шемшученко // Антологія української юридичної думки : [в 10 т.]. – Т. 10. Юридична наука незалежної України. – К. : Видавничий Дім «Юридична книга», – 2005. – С. 30, 46.

Теория государства и права : [учебник для вузов] / под ред. проф. Г. И. Манова. – М. : Изд-во БЕК. – 1996. – С. 31–32.

Козлихин И. Л. Позитивизм и естественное право / И. Л. Козлихин // Гос. и право. – 2000. – № 3. – С. 11.

Карнер И. Социальные функции права / И. Карнер. – М., 1923. – С. 11.

Максимов С.И. Философия права как проблема философии права / С. И. Максимов // Проблеми філософії права. – Том ІІ. – Київ ; Чернівці : Рута, 2002. – С. 3.

Литвин В. В расстановке кадров в Украине меня не устраивает все. Если бы устраивало, у нас была бы другая страна / В. В. Литвин // Аргументы и факты в Украине. – № 22 (667). – 2009. – С.7.

Воловик О. А. Погляд на право і розвиток економіко-правового дискурсу / О. А. Воловик. – К. : Юрінком Інтер, 2014. – С. 62–75.

Соловьев В. С. Сочинения : Т. 1/ В. С. Соловьев. – М., 1999. – С. 447.

Правовые основы государственной поддержки бизнеса : [моногр.] / ответ. ред. Г. Л. Знаменский ; НАН Украины ; Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк : Юго-Восток, 2011. – С. 22– 27.

Карчевський М. В. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки України : [монографія] / М. В. Карчевський ; МВС України, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. – 528 с.

Тихомиров Ю. А. Юридическое проектирование: критерии и ошибки / Ю. А. Тихомиров // Журнал российского права. – 2008. – № 3. – С. 44.

Две трети малого бизнеса вовлечено в коррупцию //Известия. – № 138. – (29138). – 2014 г.


Переглядів анотації: 39
Завантажень PDF: 9
Опубліковано
2016-03-23
Як цитувати
Розовський, Б. (2016). Чи є право в законі?. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(73), 307-323. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/582