Протидія організованій злочинності засобами кримінального права

  • І.М. Калабашкін аспірант кафедри кримінального права і кримінального процесу Національної академії Служби безпеки України
Ключові слова: засоби кримінального права, оперативно-розшукова діяльність, виконання спеціального завдання, організована група, злочинна організація, організоване злочинне угруповання.

Анотація

Статтю присвячено передбаченим у Кримінальному кодексі України засобам протидії організованій злочинності, серед яких особливу роль відіграє норма, що заохочує до дій з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, зокрема, виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Досліджено ґенезу норми Кримінального кодексу України про виконання спеціального завдання. Проаналізовано порядок, підстави та характер виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації у зв’язку із прийняттям Кримінального процесуального кодексу України. Вивчено суб’єкти, уповноважені вводити до організованих злочинних угруповань співробітників під легендою прикриття.

Посилання

Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 // Відомості Верховної Ради України. –1992. – № 22. – Ст. 303.

Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за фінансування сепаратизму : Закон України від 19.06.2014 // Відомості Верховної Ради. – 2014. – № 32. – Ст. 1125.

Висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо кримінальної відповідальності за фінансування сепаратизму)» [Електронний ресурс] / В. І. Борденюк ; Вик. : Попович В. П., Кідіна . В. ; Головне науково-експертне управління Верховної Ради України. – 2014. – 13.05. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50842.

Антипов В. В. Обставини, які виключають застосування кримінального покарання : [монографія] / Владислав Володимирович Антипов ; Володимир Іванович Антипов. – К. : Атіка, 2004. – 208 с.

Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30.06.1993 // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 35. – Ст. 358.

Суббот А. Забезпечення безпеки осіб, укорінених у злочинне середовище [Електронний ресурс] / Анатолій Суббот // Віче. – 2013. – №10. – травень. – Режим доступу : http://www.viche.info/journal/3673/.

Модельный уголовный кодекс для государств – участников Содружества Независимых Государств [Електронний ресурс] : Рекомендательный законодательный акт ; Постановление / Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств. [Б.и.]. – Санкт-Петербург. – 1996. – 17 февраля. – Режим доступу : http://www.icrc.org/rus/assets/files/other/crim.pdf.

Азаров М. Ю. Особливості виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). Науково-практичний журнал. – 2013. – №1 (29). – С.11–18.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування органів внутрішніх справ : Закон України від 12 лютого 2015 року № 193-VIII // Відомості Верховної Ради. – 2015. – № 21. – Ст. 134.

Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями : Постанова від 23.12.2005 № 13 // Вісник Верховного Суду України. – 2006 – № 1. – 06 лютого.


Переглядів анотації: 5
Завантажень PDF: 128
Опубліковано
2016-03-23
Як цитувати
Калабашкін, І. (2016). Протидія організованій злочинності засобами кримінального права. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(73), 287-297. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/580
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ