Співвідношення безпеки громадян з вразливістю злочинців в умовах інформаційного відкритого суспільства

  • О.В. Бочковий кандидат юридичних наук, старший дослідник, провідний фахівець науково-дослідної лабораторії правових та організаційно-тактичних проблем ОРД Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
Ключові слова: інформація, безпека, відкрите суспільство, інформаційна система, аналітична система, Інтернет, протидія, злочинність, права і свободи, оперативно-розшукова діяльність, прогноз.

Анотація

У статті висвітлено вплив сучасних інформаційно-технічних досягнень на безпеку суспільства та можливість злочинців уникнути відповідальності за протиправні діяння. Охарактеризовано основні переваги застосування інформаційно-аналітичних систем та можливості їх застосування правоохоронними органами, зокрема у мережі Інтернет, для виявлення та прогнозування злочинної діяльності. Доводено безпосередню залежність рівня безпеки суспільства від рівня його відкритості.

Посилання

История компьютера. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://chernykh.net/content/view/14/38/. – Назва з екрана.

Police. – 2001. – September. – P. 24–27. Выявление преступников с помощью информационных технологий // Борьба с преступностью за рубежом. Информбюллетень. – М : ВИНИТИ, 2003. – № 6. – С. 25.

Police. – 2002. – October. - P. 11–12. Раскрытие преступных связей с помощью компьютерной программы // Борьба с преступностью за рубежом. Информбюллетень – М. : ВИНИТИ, 2004. – № 6. – С. 11.

Задорожний Ю. А. Информационные технологии в ОРД: опыт и проблемы или проблемы и опыт? / Ю. А. Задорожний, Б. Г. Розовский // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2011. – № 4. – С. 219–228.

Хірсін A. B. Удосконалення автоматизованих інформаційно-пошукових систем, які використовуються у боротьбі з організованою злочинністю / А. В. Хірсін // Право України. – 2004. –№ 6. – С.55–60.

Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності: монографія / [В. А. Буржинський, М. Г. Вербенський, В. С. Гуславський та ін.]. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 110 с.

Бочковий О. В. Роль і місце автоматизованих систем в інформаційноаналітичному забезпеченні прийняття рішень про проведення оперативнорозшукових заходів, що тимчасово обмежують конституційні права громадян / О. В. Бочковий // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Спеціальний випуск. - 2011. – № 4. – С. 313–324.

Гуславский В. С. Информационно-аналитическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений : монография / В. С. Гуславский, Ю. А. Задорожный, Б. Г. Розовский. – Луганск : Элтон-2, 2008. – 287 с.

Конституція України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради. – 1996. – №30. – Ст.141. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/254к/96-вр. – Назва з екрана.

Поиск человека по фотографи – это реальность [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://softopirat.com/main/399-poisk-cheloveka-pofotografii-yeto-realnost.html. – Назва з екрана.

По фото в соцсети можно узнать о человеке все! [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://3rm.info/publications/13829-po-foto-v-socsetimozhno-uznat-o-cheloveke-vse.html. – Назва з екрана.

Создана программа для поиска человека в Интернете по фото [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zhzh.info/blog/2011-11-13-3096. – Назва з екрана.


Переглядів анотації: 6
Завантажень PDF: 7
Опубліковано
2016-03-23
Як цитувати
Бочковий, О. (2016). Співвідношення безпеки громадян з вразливістю злочинців в умовах інформаційного відкритого суспільства. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(73), 277-287. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/579
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ