Використання спеціальних знань у боротьбі з комп’ютерною злочинністю

  • Г.К. Авдєєва кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Ключові слова: спеціальні знання, комп’ютерні злочини, сліди злочину, інформаційні технології.

Анотація

Статтю присвячено питанням використання спеціальних знань у боротьбі з найбільш поширеними видами комп’ютерних злочинів і способам виявлення їх слідів. Наведено приклади успішного розслідування шахрайства завдяки огляду електронного листування злочинців та SMS-повідомлень. Проаналізовано сліди комп’ютерних злочинів у вигляді результатів роботи антивірусних і тестових програм. Запропоновано способи виявлення слідів несанкціонованого доступу до роботи електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж і баз даних.

Посилання

Судова практика розгляду справ про злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку / Офіційний сайт Верховного суду України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua. – Заголовок з екрану.

Примітка. За даними міжнародної організації Group-IB, яка досліджує стан комп’ютерної злочинності на пострадянському просторі, зазначено, що фінансові збитки світового ринку через комп'ютерні злочини за минулий рік перевищили 7 млрд. доларів США, а доходи злочинців з СНД складають 2,5 млрд. доларів, тобто «комп’ютерні» злочинці країн СНД контролюють більш як третину світового ринку кіберзлочинності. На 2014 рік зростання заробітку зловмисників прогнозується до 3,7 млрд. доларів. – Див.: Основные услуги и тарифы на рынке киберпреступности в странах СНГ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.interface.ru. – Заголовок з екрану.

Примітка. Інновації – новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери. – Див.: Про інноваційну діяльність. Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. – № 36. – ст. 266 (Із змінами та доповненнями).

Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика : [учебник] / [Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р.] ; под ред. Р. С. Белкина. – М. : Норма, 2001. – 990 с.

Примітка. Botnet – це комп'ютерна мережа, що складається з деякої кількості хостів (зазвичай, комп’ютерів або пристроїв, що підтримують сервіс «клієнт-сервер») із запущеними ботами – програмним забезпеченням, що працює автономно. Встановлений бот на комп'ютері «жертви» дозволяє зловмисникові виконувати певні дії з використанням ресурсів зараженого комп'ютера.

Примітка. DDoS-атака (атака типу «відмова в обслуговуванні», від англ. Distributed Denial of Service) - атака одночасно з великої кількості комп’ютерів на обчислювальну систему з метою створення таких умов, за яких легальні користувачі системи не можуть дістатися системних ресурсів (серверів). – Див.: Дремлюга Р. И. Интернет-преступность : [моногр.] / Р. И. Дремлюга. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2008. – С. 23.

Примітка. Транзакція - банківська операція, що полягає в переказі грошових коштів з одного рахунку на інший. – Див.: Финансовый словарь. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://finance.sci-lib.com/. – Заголовок з екрану.

Примітка. Хакер [англ. hacker < to hack – рубити, прорубати] – комп'ютерний зломщик – той, хто за допомогою свого комп'ютера втручається в інформаційні мережі банків, фінансових, промислових і інших організацій для здобуття необхідної інформації, зараження цих мереж вірусами тощо. – Див. : Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. – М. : Эксмо, 2008. – 944 с.

Примітка. У Києві затримали хакерів, які хотіли зламати системи ЦВК. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravda.com.ua/news/2014/05/25/7026530/. – Заголовок з екрану.

Примітка. Комп’ютерною інформацією є інформація в електронному (цифровому) вигляді, яка може бути зафіксована на певному носієві, в електроннообчислювальній машині (ЕОМ), у телекомунікаційній системі або мережі ЕОМ.

Криминалистика : [учебник] / Под ред. Т. А. Седовой, А. А. Эксархопуло. – СПб. : Издательство «Лань», 2001. – С. 370.

Примітка. Інтернет-провайдер (провайдер; від англ. internet service provider, скор. ISP – постачальник інтернет-послуги) – організація, що надає послуги доступу до мережі Інтернет й інші пов'язані з Інтернетом послуги.

SMS [англ. Short Messaging Service – «служба коротких повідомлень»] – технологія, що здійснює приймання та передавання коротких текстових повідомлень за допомогою мобільного телефону. – Див.: Англо-русский словарь по вычислительной технике и программированию (The English-Russian Dictionary of Computer Science) : около 55 тыс. статей. – 8-е изд., испр. и доп. © ABBYY, 2008; © Масловский Е. К., 2008. [Электронная версия]. – Заголовок з екрану.

Примітка. Спам (англ. spam) – розсилка комерційної та іншої реклами або інших видів повідомлень особам, які не мають бажання їх отримувати.

Примітка. WEB-сторінка (англ. Web page) – документ або інформаційний ресурс мережі Інтернет.


Переглядів анотації: 15
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2016-03-23
Як цитувати
Авдєєва, Г. (2016). Використання спеціальних знань у боротьбі з комп’ютерною злочинністю. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(73), 268-277. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/578
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ