Глобальна солідарність, розвиток і диференційований режим у міжнародній торгівлі

  • Н.О. Якубовська кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія»
Ключові слова: солідарність, розвиток, спеціальний і диференційований режим.

Анотація

Статтю присвячено опису одного з проявів глобальної солідарності, яким є фактичне зрівнювання держав через поширення в міжнародних торговельних відносинах диференційованого режиму, що передбачає накладення на держави різного обсягу прав і обов’язків виходячи з рівня їх розвитку.

Посилання

Wolfrum R. Solidarity / Rüdiger Wolfrum // The Oxford Handbook of International Human Rights Law / Ed. by Dinah Shelton. – Oxford : Oxford University Press, 2013. – Р. 401–419.

International Law: Achievements and Prospects / Ed. by Mohammed Bedjaoui. – Paris : UNESCO ; Dordrecht [etc.] : Nijhoff, 1991. – 1276 p.

Угода про заснування Світової організації торгівлі від 15.04.1994 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 48. – С. 226. – Ст. 1601.

Pauwelyn J. The End of Differential Treatment for Developing Countries? Lessons from the Trade and Climate Change Regimes / Joost Pauwelyn // Review of European, Comparative and International Environmental Law. – 2013. – Vol. 22. – Issue 1. – Р. 29–41.

Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Development, Geneva, 23 March – 16 June 1964, Final Act and Report // United Nations Publication. – 1964. – Vol. I. – 370 р.

Decision of 28 November 1979 (L/4903) on Differential and More Favourable Treatment, Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries. [Electronic resource]. –Mode of access : http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/enabling_e.pdf.

WTO, Committee on Trade and Development, Special and Differential Treatment Provisions in WTO Agreements and Decisions. [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/d3ctte_e.htm.

UNCTAD. About GSP. [Electronic resource]. – Mode of access : http://unctad.org/en/Pages/DITC/GSP/About-GSP.aspx.

Conclusion of the São Paulo Round of the GSTP: A historical achievement for South-South Economic Cooperation and Integration // The UNCTAD Unit on Economic Cooperation and Integration among Developing Countries. – 2011. – № 1. – 6 р.

WTO, Regional trade agreements. [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm.

Wolfrum R. International Law / R. Wolfrum // The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, online edition. – Oxford University Press, 2006. [Electronic resource]. – Mode of access : http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1424?prd=EPIL.


Переглядів анотації: 7
Завантажень PDF: 13
Опубліковано
2016-03-23
Як цитувати
Якубовська, Н. (2016). Глобальна солідарність, розвиток і диференційований режим у міжнародній торгівлі. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(73), 261-267. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/576
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА