Правова характеристика інституту доказів і доказування закордонних країн

  • Л.В. Мелех кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарсько-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ
Ключові слова: доказування, докази, правосуддя, судочинство, принципи судочинства.

Анотація

Проаналізовано положення нормативно-правових актів Франції, Німеччини, США, Англії, Білорусії та деяких інших країн, у частині функціонування інституту доказування в рамках господарського процесу. Реалізація потенціалу порівняльно-правового методу при вивченні основних правових систем дозволяє вийти на новий рівень накопичення й систематизації його результатів.

Посилання

Ратушна Б. Стандарт доказування як критерій достовірності судового пізнання/ Б. Ратушна // Право України. – № 6. – 2012. – С.282–289.

Веденеса Е. Ю. Роль суда в доказывании по делу в российском гражданском арбитражном судопроизводстве / Е. Ю. Веденеса // Арбитражный и гражданский процесс. – № 2. – 2001. – С.31–38.

Бабенко В. В. Актуальні проблеми доказування в господарському процесі / В. В. Бабенко // Вісник господарського судочинства. – № 2. – 2005. – С. 186–193.

Цивільний процесуальний кодекс Угорщини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/eur/lxwehun.htm

Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь от 15.12.1998 г. № 219-З [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.pravo.by.

Решетникова И. В. Доказательственное право Англии и США / И. В. Решетникова. – Екатеринбург : УрГЮА. – 2014. – 240 с.

О судебной экспертизе, научно-технических и судебно-медицинских исследованиях : Закон Республики Молдова от 23 июня 2000 г. №1086—XIV [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.md.spinform.ru/.

ВХСУ: судебные палаты работают (Интервью с Первым заместителем Председателя Высшего хозяйственного суда Украины Н. Титовым от 15.04.03 г.) [Електронний ресурс] // Юридическая практика. – № 15 (277). – 2003. – Режим доступу : http://pravo.ua/welcome.php.

Коммерческий арбитраж в Испании [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://spainruslegal.com/kommercheskij-arbitrazh-v-ispanii/.

Арбітражний процесуальний кодекс Туркменістану від 19 грудня 2000 р. №52—II [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2356.

Чиркін В. С. Елементи загального й особливого в мусульманському праві / В. С. Чиркін //Порівняльне правознавство. — № 1—2 – 2013.—С.15—23.

Ратушна Б. Стандарт доказування як критерій достовірності судового пізнання/ Б. Ратушна // Право України. – № 6. – 2012. –С. 282– 289.


Переглядів анотації: 22
Завантажень PDF: 147
Опубліковано
2016-03-23
Як цитувати
Мелех, Л. (2016). Правова характеристика інституту доказів і доказування закордонних країн. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(73), 252-261. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/575
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА