Обстановка вчинення злочину, пов’язаного з утягненням неповнолітніх у злочинну діяльність (окремий аспект)

  • М. А. Готвянська аспірант кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз Донецького юридичного інституту МВС України
Ключові слова: конфіденти, конфіденційне співробітництво, оперативні підрозділи Національної поліції, оперативна інформація

Анотація

У статті розкрито деякі напрями використання відомостей, отриманих під час конфіденційного співробітництва оперативними підрозділами Національної поліції. Визначено, що основою побудови таких відносин є дотримання прав і свобод громадян, та потреба в стимулюванні їх позитивної активності для забезпечення завдань кримінального провадження, які обумовлюють ефективність використання допомоги громадян у зазначених діях. Підкреслено перспективність подальшого дослідження використання конфідентів в агентурно-оперативній роботі Національної поліції.

Посилання

1. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лютого 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 22. - Ст. 303.
2. Гласні й негласні штатні та позаштатних співробітники [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studopedia.su/6_25808_konfidentsiynespivrobitnitstvo.html/. – Назва з титул. екрану.
3. Гольдберг Н. Проблеми регулювання конфіденційного співробітництва при здійсненні негласних слідчих (розшукових) дій / Н. Гольдберг // Національний юридичний журнал: теорія й практика. – 2016. – № 1/2 (17). – С. 100–103.
4. Робозеров В. Ф. Оперативно-розыскная информация в системе судебного доказывания / В. Ф. Робозеров// Правоведение. – 1978. – № 6. – С. 108.
5. Костін М. І. Роль оперативно-розшукової діяльності в доказуванні / М. І. Костін // Часопис Київського університету права. – 2003. – № 4. – С. 69.
6. Душейко Г. О. Організаційно-тактичні основи реалізації оперативнорозшукової інформації в стадії порушення кримінальної справи : автореф. дис. … канд. юр. наук / Г. О. Душейко . – Х., 2001. – 205 с.
7. Павлов Е. Ю. Проблемы доказывания в стадии возбуждения уголовного дела / Е. Ю. Павлов// Вестник криминалистики. Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 1(9) – М.: Спарк, 2004. – С. 75.
8. Коновалова В. О. Убивство: мистецтво розслідування: монографія / В. О. Коновалова. – Х.: Факт, 2001. – С.72.
9. Ермолович В. Ф. Построение и проверка версий / В. Ф. Ермолович, М. В. Ермолович ; под ред. И. И. Басецкого. – Минск, 2000. – С. 6-7.
10. Ларин А. М. От следственной версии к истине / А. М. Ларин. – М. : Юрид.литература, 1976. – С. 29.
11. Душейко Г. О. Проблеми нормативно-правового регулювання порядку подання матеріалів ОРД органам досудового слідства, прокурору, суду / Г. О. Душейко // Бюлетень з обміну досвідом роботи. – 2003. – 151/152. – С. 58-60. 12. Кінаш О. Організація окремої слідчої дії – умова законності й ефективності розслідування злочинів / О. Кінаш // Право України. – 2003. – № 2. – С. 59-64.

Переглядів анотації: 48
Завантажень PDF: 191
Опубліковано
2017-12-20
Як цитувати
Готвянська, М. А. (2017). Обстановка вчинення злочину, пов’язаного з утягненням неповнолітніх у злочинну діяльність (окремий аспект). Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(76), 177-183. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/569
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ