Міграційні процеси у світлі збройних конфліктів: проблема міжнародно-правового регулювання

  • Ю.В. Чайковський кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія»
Ключові слова: міжнародна міграція, міграційне законодавство, міжнародний правопорядок, глобалізація, міжнародне співтовариство, біженці, збройні конфлікти.

Анотація

У статті проведено дослідження міграційної політики держав, зміна якої спровокована збройними конфліктами. Розглянуто міжнародні стандарти регулювання міграційних процесів, сформовані на підставі основних міжнародних і регіональних актів із прав мігрантів у сучасному світі. Указано негативні та позитивні наслідки міграції для країн й окремої особистості мігранта. Закцентовано на протиріччі можливості вироблення міжнародних стандартів і небажання держав розлучатися або ділитися суверенітетом у цій сфері з міжнародними інституціями.

Посилання

Булгак С. Вынужденная миграция: ее содержание и причины [Электронный ресурс] / С. Булгак // Журнал международного права и международных отношений. – 2005 – № 2. – Режим доступа : http://evolutio.info/content/view/763/113/.

Потемкина О. Ю. Иммиграционная политика ЕС: опыт для ЕврАзЭс / О. Ю. Потемкина // ЕврАзЭС и интеграционный опыт ЕС / под ред. М. Г. Носова. – М., 2009.

Шрейбут В. Майбутнє міграції в Україні [Електронний ресурс] / В. Шрейбут // Виступ на конференції 12 жовтня 2011 року в Дипломатичній академії при МЗС України / Режим доступу : http://www.dmsu.gov.ua/uk/home/584.html.

Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia / pod red. P. Kaczmarczyka, M. Okólskiego. – Warszawa, 2008. – 141 s.

Закон Украины «О беженцах и лицах, которые нуждаются в дополнительной или временной защите» от 8 июля 2011 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://unhcr.org.ua/img/uploads/LawRefComplProtection_RUS_08.07.2011.pdf.

Конвенция ООН о статусе беженцев 1951 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees.shtml.


Переглядів анотації: 18
Завантажень PDF: 29
Опубліковано
2016-03-23
Як цитувати
Чайковський, Ю. (2016). Міграційні процеси у світлі збройних конфліктів: проблема міжнародно-правового регулювання. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(73), 216-226. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/563
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ