Адміністративне оскарження як важливий засіб забезпечення законності при наданні адміністративних послуг у сфері правоохоронної діяльності

  • О.Г. Циганов кандидат технічних наук, доцент, начальник відділу науководослідної лабораторії проблем правового та організаційного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ Державного науково-дослідного інституту МВС України
Ключові слова: законність, адміністративне оскарження, процедура адміністративного оскарження, суб’єкт надання адміністративної послуги, посадова особа, суб'єкт розгляду справи за скаргою, сфера правоохоронної діяльності.

Анотація

Статтю присвячено такому важливому засобу забезпечення законності в адміністративній діяльності органів публічної влади як адміністративне оскарження особами приватного права будь-яких рішень, дій чи бездіяльності зазначених органів. Запропоновано докладний опис процедури адміністративного оскарження дій (бездіяльності) та рішень, здійснюваних (прийнятих) під час надання адміністративних послуг у сфері правоохоронної діяльності. У зазначеній процедурі ініціатором звернення зі скаргою може виступати як фізична, так і юридична особа приватного права.

Посилання

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б. Авер'янова. – К. : Видавничий дім «Ін-Юре», 2002. – 668 с.

Полюхович В. І. Удосконалення законодавства з питань оскарження в адміністративному порядку // Проблеми удосконалення адміністративного законодавства у світлі завдань адміністративної реформи в Україні (наукова доповідь) / В. І. Полюхович; за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 14–15.

Про звернення громадян: Закон України від 02 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.

Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування: Указ Президента України від 7 лютого 2008 р. № 109/2008 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 10. – Ст. 239.

Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади : постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1242 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 94. – Ст. 3433.

Методика розроблення адміністративних регламентів із надання державних послуг органами та підрозділами внутрішніх справ: методика / І. П. Голосніченко, О. Г. Циганов, І. В. Бойко / за заг. ред. Т. О. Проценка. – К. : ДП »Друкарня МВС України», 2009. – 30 с


Переглядів анотації: 49
Завантажень PDF: 190
Опубліковано
2016-03-23
Як цитувати
Циганов, О. (2016). Адміністративне оскарження як важливий засіб забезпечення законності при наданні адміністративних послуг у сфері правоохоронної діяльності. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(73), 207-216. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/558
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ