Останні тенденції розвитку взаємодії суб’єктів у кримінальному провадженні

  • В. М. Беднарська кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри професійних та спеціальних дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
Ключові слова: кримінальне провадження, взаємодія, слідчі дії, негласні слідчі (розшукові) дії, слідчий суддя, прокурор процесуальний керівник

Анотація

У статті досліджено питання взаємодії під час здійснення кримінального провадження. Висвітлено питання взаємодії не тільки між оперативними підрозділами й слідчим, а й іншими учасниками – прокурором процесуальним керівником та слідчим суддею, які різною мірою задіяні в проведенні слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій. І це не є випадковим, адже без процесуального керівника й узгодження з ним своїх дій не можуть діяти не лише оперативні підрозділи, але й слідчий. А без рішення слідчого судді неможливе проведення більшої частини негласних слідчих (розшукових) дій. Зроблено висновок, що в сучасному кримінальному провадженні поняття взаємодії має значно більший зміст і ширше коло учасників, яке вводить у цей процес, крім оперативних підрозділів і слідчого, інших суб’єктів: прокурора процесуального керівника, слідчого суддю тощо.

Посилання

Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VІІІ /зі змінами та доповненнями/ Офіційний сайт ВРУ// //[Електронний ресурс].- Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 .

Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 № 2135-XII /зі змінами та доповненнями/ Офіційний сайт ВРУ//[Електронний ресурс].- Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 .

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України / зі змінами та доповненнями/ Офіційний сайт ВРУ// [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 .

Тищенко С. Дефініція поняття взаємодії в кримінальному провадженні. /С.Тищенко// Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2014 -№3. – С.101-106 5. Иезуитов А.Н. Философы взаимодействия. – СПб.:Изд-во полиграф.техникума, - 1995. – 214с.

Свидерский В.И. О диалекте элементов и структуры в объективном мире и в познании. – М.: Соцзгиз. – 1962. – 275с.

Марченко М.Н. Правовые системы современного мира:учебн. пособ. / М. Н. Марченко. — М.: ИКД «Зерцало-М», 2008. — 528 с.


Переглядів анотації: 35
Завантажень PDF: 83
Опубліковано
2017-12-20
Як цитувати
Беднарська, В. М. (2017). Останні тенденції розвитку взаємодії суб’єктів у кримінальному провадженні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(76), 156-164. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/557
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ