Нормативно-правове врегулювання інформаційного забезпечення національної поліції щодо протидії незаконному заволодінню транспортними засобами

  • А.В. Мовчан доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри спеціальної техніки та оперативнорозшукового документування Навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ
  • О.В. Лисий головний спеціаліст відділу організаційно-реєстраційної роботи та взаємодії з суб’єктами господарювання Регіонального сервісного центру МВС України в Одеській області
Ключові слова: транспортний засіб, незаконне заволодіння, нормативноправове регулювання, інформаційне забезпечення, автоматизована інформаційна система, інформатизація.

Анотація

У статті розглянуто актуальні проблеми нормативно-правового врегулювання інформаційного забезпечення Національної поліції щодо протидії незаконному заволодінню транспортними засобами.

Посилання

Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html.

Мовчан А. В. Окремі аспекти законодавчого регулювання інформаційно-аналітичної роботи в оперативно-розшуковій діяльності / А. В. Мовчан // Право і безпека. – 2011. – № 5. – С. 137.

Про Національну поліцію: Закон України // Голос України від 06.08.2015. – № 141–142.

Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України // Голос України від 19.05.2012. – № 90–91.

Про Державну прикордонну службу України : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 27. – Ст. 208.

Про дорожній рух : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 31. – Ст. 338.

Про інформацію : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

Про телекомунікації : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 12. – Ст. 155.

Про Концепцію Національної програми інформатизації : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 27–28. – Ст. 182.

Про Національну програму інформатизації : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 27-28. – Ст. 181.

Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 31. – Ст. 286.

Про затвердження Положення про Інтегровану інформаційно-пошукову систему органів внутрішніх справ України : наказ МВС від 12.10.2009 № 436 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 101. – С. 409. – Ст. 3569.

Про введення в дослідну експлуатацію і забезпечення функціонування автоматизованої системи обліку автотранспортних засобів України (АІС «Національний банк даних «Автомобіль») : наказ МВС від 28.02.1996 № 131. – К. : МВС України, 1996.

Про введення в експлуатацію системи відеофіксації номерних знаків транспортних засобів «ВІДЕОКОНТРОЛЬ-Рубіж» : наказ МВС від 29.12.2011 № 975. – К. : МВС України, 2011.

Про затвердження Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів : наказ МВС, ГПУ, СБУ, Держкомітету у справах охорони держкордону, ДПА України від 09.01.1997 № 3/1/2/5/2/2. – К. : МВС, ГПУ, СБУ, Держкомітет у справах охорони держкордону, ДПА України, 1997.

Про затвердження Положення про інтегровану міжвідомчу інформаційно-телекомунікаційну систему щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон : наказ АДПС, ДМС, ДПА, МВС, МЗС, Мінпраці, СБУ, Служби зовнішньої розвідки від 03.05.2008 № 284/287/214/150/64/175/266/75, зареєстрований в Мін’юсті 12.05.2008 за № 396/15087 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 37. – С. 54. – Ст. 1249.

Про організацію роботи щодо інформаційної взаємодії Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України та Державної виконавчої служби України : наказ Мін’юсту та МВС від 08.10.2012 № 1480/5/868. – К. : Мін’юст, МВС України, 2012.


Переглядів анотації: 22
Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2016-03-23
Як цитувати
Мовчан, А., & Лисий, О. (2016). Нормативно-правове врегулювання інформаційного забезпечення національної поліції щодо протидії незаконному заволодінню транспортними засобами. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(73), 198-206. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/552
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ