Окремі правові аспекти зміни способу та порядку виконання рішень господарського суду в Україні

  • Л. В. Мелех кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарсько-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ
  • О. В. Візняк студентка 5 курсу Львівського державного університету внутрішніх справ
Ключові слова: господарський суд, господарський процес, зміна способу та порядку виконання рішень господарського суду, виконавче провадження, виконання рішення

Анотація

Статтю присвячено дослідженню правових аспектів зміни способу та порядку виконання рішень господарського суду. Запропоновано розмежовування способу та порядку виконання рішення господарського суду як родове та видове поняття. Досліджено підстави зміни способу й порядку виконання рішення господарського суду. Проаналізовано основні напрями використання зарубіжного досвіду встановлення та зміни способу й порядку виконання рішення господарського суду.

Посилання

Берестова І. Е. Щодо процесуальної природи та порядку пред’явлення ухвали господарського суду про розстрочку виконання рішення суду / І. Е. Берестова // Приватне право і підприємництво. - 2014. - Вип. 13. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppip_2014_13_10

Про виконавче провадження: Закон України від 02.06.2016 № 1404-VIII (зі змінами й доповненнями) // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/140419

Петров В. С. Установлення та зміна способу й порядку виконання рішення господарського суду: дис. ... канд. юрид. наук; спец. 12.00.04 / В. С. Петров– Одеса, 2016. – 209 с.

Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 9// Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0009600-12

Кравцова Таліна Умови та порядок виконання рішень господарських судів / Таліна Кравцова// Юридична газета. – 2014. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.epap.ua/ukr/publications/view/yuridichna-gazetapublku-stattyu-talni-kravtsovo-shchodo-umovi--poryadku-vikonannya-rshenigospodarsikih-sudv

Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 6 листопада 1991 року № 1798-XII (зі змінами й доповненнями) // Офіційний вебсайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-12

Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України 29.05.2013 № 11// Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0011600-13/print1396897283426206.

Ухвала Господарського суду Одеської області у справі № 916/1805/14 від 05.10.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/51998836

Ухвала Господарського суду Одеської області у справі № 927/790/14 від 12.10.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/52242989.

Висновок № 13(2010) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо ролі суддів у виконанні судових рішень (м. Страсбург, 19 листопада 2010 року) // Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства. – Київ, 2015. – С. 438–450.


Переглядів анотації: 52
Завантажень PDF: 55
Опубліковано
2016-12-20
Як цитувати
Мелех, Л. В., & Візняк, О. В. (2016). Окремі правові аспекти зміни способу та порядку виконання рішень господарського суду в Україні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(76), 139-146. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/550
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА