Технічно-правові способи попередження та виявлення правопорушень, пов’язаних з транзитним переміщенням товарів

  • А. М. Чвалюк кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і правосуддя Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука
Ключові слова: товари, транспортні засоби, митний режим, транзит, порушення митних правил, електронні пломби

Анотація

Статтю присвячено розгляду проблемних питань оперативного контролю за переміщенням товарів та транспортних засобів комерційного призначення в митному режимі «Транзит». З’ясовано, що профілактика порушень митних правил при транзитному переміщенні товарів, виявлення фактів уже скоєних порушень і встановлення належного рівня відповідальності за їх учинення потребують переосмислення з урахуванням сучасного рівня розвитку науковотехнічного прогресу. Запропоновано авторські шляхи покращання ситуації в досліджуваній сфері.

Посилання

Любохинець Л. М. Розвиток транзитних перевезень в Україні / Л. М. Любохинець // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : зб. наук. пр. – 2010. – № 28. – С. 219-227.

Митний кодекс України від 13 березня 2012 рік № 4495-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 44-45, № 46-47, № 48. – Ст. 552.

Чвалюк А. М. Митне право : курс лекцій / А. М. Чвалюк. – Донецьк : ДонУЕП, 2010. – 148 с.

Жорін Ф. Л. Правові засади митної справи України : навч. посіб. : за заг. ред. Ф. Л. Жоріна / Ф. Л. Жорін, І. Н. Звягіна. – К. : Магістр–ХХІ сторіччя, 2005. – 379 с.

Вирок Ужгородського мїськрайонного суду Закарпатської області від 02 листопада 2010 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/51702731.

Постанова Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 22 квітня 2010 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/9220070.

Постанова Деснянського районного суду м. Чернігова від 29 червня 2010 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/10274086.

Про транзит вантажів : Закон України від 20 жовтня 1999 рік № 1172-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 51. – Ст. 446.

Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень : Наказ Міністерства Фінансів України від 09.10.2012 рік № 1066 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 99. – Ст. 4027.

Пасічник А. М. Удосконалення системи економічної безпеки держави при транзитному переміщенні товарів / А. М. Пасічник, В. С. Мальнов // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка. – 2009. – № 1. – С. 113-117.

Пісьмаченко Л. М. Розвиток транзитного потенціалу та митний контроль за переміщенням вантажів територією України: сучасний стан, проблеми, перспективи / Л. М. Пісьмаченко // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка. – 2010. – № 1. – С. 46-54.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2013 рік № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356.

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 рік № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

Кодекс України про адміністративні правопорушення: від 7 грудня 1984 рік № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 51. – С. 1122.


Переглядів анотації: 38
Завантажень PDF: 37
Опубліковано
2016-12-20
Як цитувати
Чвалюк, А. М. (2016). Технічно-правові способи попередження та виявлення правопорушень, пов’язаних з транзитним переміщенням товарів. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(76), 132-138. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/549
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ