Аналіз методології кримінальної розвідки в зарубіжних країнах

  • О.В. Манжай кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри захис-ту інформації факультету № 4 Харківського національно-го університету внутрішніх справ
Ключові слова: кримінальна розвідка, методологія, зарубіжний досвід, правоо-хоронні органи, протидія злочинності

Анотація

У статті проаналізовано основні елементи методології здійснення кримі-нальної розвідки в країнах Євроспільноти та США. Розкрито сенс криміналь-ної розвідки. Наведено класифікацію розвідувальної інформації. Визначено основні стратегії кримінальної розвідки. Розкрито їх співвідношення із моде-лями поліцейської діяльності. Окреслено основні етапи кримінальної розвідки, які об’єднано в циклічне коло, та відповідну методологію, що застосовується під час її проведення. Наведено приклади.

Посилання

Criminal Intelligence. Manual for Analysts [Електронний ресурс]. – United Nations, 2011. – 96 c. – Режим доступу: https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/Criminal_Intelligence_for_Analysts.pdf.

Guidance on the National Intelligence Model [Електронний ресурс] / Pro-duced on behalf of the Association of Chief Police Officers by the National Centre for Po-licing Excellence. – 2005. – 213 с. – Режим доступу: https://whereismydata.files.wordpress.com/2009/01/national-intelligence-model-20051.pdf.

The National Criminal Intelligence Sharing Plan [Електронний ресурс] / Department of Justice. – 2003. – 54 с. – Режим доступу: https://it.ojp.gov/documents/ncisp/National_Criminal_Intelligence_Sharing_Plan.pdf.

Манжай О. В. Кримінальна розвідка та її співвідношення з оператив-ним обслуговуванням / О. В. Манжай, Є. О. Жицький // Jurnalul Juridic Na-tional: Teorie si Practică. – 2015. – № 3(13). – С. 100-105.

Carter J. Implementing Intelligence-Led Policing: An Application of Loose-Coupling Theory / J. G. Carter, S. W. Phillips, S. M. Gayadeen // Journal of Criminal Justice. – 2014. – № 42. – Р. 433-442.

Работа полиции. Системы полицейской информации и разведки: по-собие по оценке систем уголовного правосудия [Електронний ресурс]. – Нью-Йорк : Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-ступности, 2010. – 36 с. – Режим доступу: https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/10-52547_1_Policing_4_ebook.pdf.


Переглядів анотації: 14
Завантажень PDF: 284
Опубліковано
2016-09-15
Як цитувати
Манжай, О. (2016). Аналіз методології кримінальної розвідки в зарубіжних країнах . Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(75), 256-265. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/548
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ