Стан та проблеми адміністративноправового регулювання виконавчого провадження в Україні

  • Л. В. Крупнова кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права і правосуддя Міжнародного економікогуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука
Ключові слова: виконавче провадження, адміністративно-правове регулювання, виконавчо-розпорядчий вплив, ефективність, чинники неефективності

Анотація

У статті досліджено стан та перспективні напрями розвитку адміністративно-правового регулювання системи виконавчого провадження в Україні. Визначено основні чинники, які впливають на ефективність адміністративно-правового регулювання системи виконання юрисдикційних рішень на сучасному етапі її розвитку. Досліджено зміст механізму адміністративно-правового регулювання виконавчого провадження та його вплив на ефективність виконання судових рішень та рішень інших органів. Проаналізовано питання адміністративно-правового розмежування статусу державного та приватного виконавців, а також проблема їх мотивації на ефективне виконання рішень. Висвітлено неузгодженість мети адміністративноправового регулювання із суспільним призначенням інституту виконавчого провадження, а також окреслено шляхи її вирішення.

Посилання

Щербак С. В. Адміністративно-правове регулювання виконавчого провадження в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Світлана Володимирівна Щербак. – Київ : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, 2002. – 16 с.

Калінін Р. С. Адміністративно-правове регулювання виконавчого провадження в Україні / Р. С. Калінін // Вісник Запорізького нац. ун-ту. – 2013. – № 1. – С. 136–142.

Врублевський О. Ви виграли суд, що далі? : практ. посіб. / О. Врублевський. – К. : Леста, 2007. – 60 с.

Балабан С. М. Ефективність адміністративно-правового регулювання : наукові та організаційно-правові засади оцінки й забезпечення : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Сергій Миронович Балабан. – Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2014. – 212 с.

Ворона Д. М. Адміністративно-правовий аспект реалізації міграційної політики України: теорія, практика й законодавство : дис. … д-ра. юрид. наук : 12.00.07 / Дмитро Михайлович Ворона. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2014. – 403 с.

Барко А. Л. Адміністративно-правове забезпечення функціонування судової системи України : дис. … д-ра. юрид. наук : 12.00.07 / Андрій Леонідович Барко. – Харків : ХНУВС, 2014. – 528 с.

Гук Б. М. Адміністративно-правове регулювання механізму примусових заходів виконавчого провадження : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Богдан Михайлович Гук. – Київ : Київський міжнародний університет, 2010. – 237 с.

Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки : Указ Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015 // Офіційний вісник України. – 2015. –№ 41, стор. 38, стаття 1267.

Про виконавче провадження : Закон України від 2 червня 2016 року № 1404-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1404-19.

Бондар В. Д. Мотивація трудової діяльності державних службовців : вітчизняний та світовий досвід / В. Д. Бондар // Університетські наукові записки. – 2006. – № 4. – С. 158 –167.


Переглядів анотації: 96
Завантажень PDF: 82
Опубліковано
2016-12-20
Як цитувати
Крупнова, Л. В. (2016). Стан та проблеми адміністративноправового регулювання виконавчого провадження в Україні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(76), 125-131. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/546
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ