Окремі аспекти кримінальної відповідальності за злочини проти неповнолітніх у законодавстві України

  • О. І. Плужнік кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та кримінології Одеського державного університету внутрішніх справ
  • М. В. Корнієнко кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративної діяльності ОВС та економічної безпеки Одеського державного університету внутрішніх справ
Ключові слова: дитина, новонароджена дитина, малолітня дитина, малолітня особа, неповнолітня особа, законний представник

Анотація

У науковій статті досліджено кримінально–правову характеристику злочинів проти неповнолітніх у кримінальному законодавстві України, установлено перелік цих злочинів та надано аналіз, зроблено висновки. Проаналізувавши європейське та українське законодавство, розмежовано поняття «дитина», «новонароджена дитина», «малолітня дитина», «малолітня особа», «неповнолітня особа» й сформовано пропозиції щодо більш чіткого розмежування цих понять у Кримінальному кодексі України. Детально проаналізовано Особливу частину Кримінального кодексу України, де законодавець уживає поняття «неповнолітня особа».

Посилання

Левицька Л.В. Запобігання насильницьким злочинам щодо неповнолітніх в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально – виконавче право» / Л.В. Левицька. – Київ, 2003. – 21 с.

Присяжнюк Т.І. Інститут потерпілого у кримінальному праві України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально – виконавче право» / Т.І. Присяжнюк . – Київ, 2006. – 22 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. зі змін., внес. згідно із Законами України: станом на 12.05.2016 ВВР, 2016, № 1355 - VIII № 22. Електронний ресурс: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. – Назва з екрана.

Кримінальний кодекс України. Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 25-26, ст.131): зі змін., внес. згідно із Законами України: станом на 15.03.2016 ВВР, 2016, № 1022 - VIII № 13. Електронний ресурс. Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. – Назва з екрана.

Сімейний кодекс України: Закон від 10.01.2002 № 2947-III.( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 21-22, ст.135 ) зі змін., внес. згідно із Законами України: станом на 17.05.2016 ВВР, 2016, № 1370 - VIII № 25. Електронний ресурс. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14. – Назва з екрана.

Цивільний кодекс України: Закон України вiд 16.01.2003 № 435-IV. //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356. зі змін., внес. згідно із Законами України: станом на 18.02.2016 ВВР, 2016, № 1021 - VIII № 129. Електронний ресурс. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 – Назва з екрана.

Шелехов А.О. Щодо правового статусу дитини в законодавстві України /А.О.Шелехов// Боротьба з насильством в сім’ї : тези доповідей учасників Круглого столу м. Одеса, 09 жовтня 2013 року / Фонд Ганса Зайделя; Одеський державний університет внутрішніх справ. – Одеса: ОДУВС, 2013. – С. 164–167.

Про охорону дитинства. Закон України від 26.04.2001 № 2402-III. зі змін. внес. згідно із Законами України: станом на 26.01.2016 ВВР, 2016, № 936 - VIII № 10. Електронний ресурс. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2402-14. – Назва з екрана.


Переглядів анотації: 125
Завантажень PDF: 239
Опубліковано
2016-12-20
Як цитувати
Плужнік, О. І., & Корнієнко, М. В. (2016). Окремі аспекти кримінальної відповідальності за злочини проти неповнолітніх у законодавстві України. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(76), 114-124. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/543
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА