Поняття та зміст адміністративно-правового статусу державного виконавця

  • П.В. Макушев кандидат юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Дніпропетровського гуманітарного університету
Ключові слова: адміністративно-правовий статус, державна виконавча служба, державний виконавець, виконавчий процес.

Анотація

Статтю присвячено актуальним проблемам визначення поняття та елементів адміністративно-правового статусу державного виконавця. Систематизовано вітчизняну практику регулювання виконавчих відносин. Надано пропозиції стосовно змін вітчизняного законодавства.

Посилання

Агапова О. Поняття й елементи адміністративно-правового статусу національної гвардії України / О. Агапова // Юридичний вісник. – 2015. –№1. – С. 60–66.

Корнєєв В. В. Функції керівника районного відділу органів внутрішніх справ України як елемент його адміністративно-правового статусу / В. В. Корнєєв // Наше право. – 2015. – № 3. – С. 70–75.

Лазаренко Д. В. Адміністративно-правовий статус публічної адміністрації, яка здійснює регулювання використання природних ресурсів / Д. В. Лазаренко // Актуальні проблеми держави і права. – 2014. – Вип. 73. – С. 77–80.

Ластович Д. М. Поняття адміністративно-правового статусу поліції як суб'єкта надання поліцейських послуг / Д. М. Ластович // Наше право. – 2015. – № 6. – С. 71–75.

Шкребець Є. Ф. Адміністративно-правовий статус адвокатури в Україні на сучасному етапі розвитку/ Є. Ф. Шкребець // Право і Безпека. – 2015. –№ 2. –С. 80–85.

Чумак О.О. Дисциплінарна відповідальність працівників державної виконавчої служби України / О.О. Чумак // Актуальні проблеми права: теорія і практика. – 2013. – № 26. – С. 587–593.

Крупнова Л. Значення принципу законності в діяльності державної виконавчої служби України / Л. Крупнова // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2013. – № 1. – С. 69–74.

Прилуцька М. В. Особливості трудової функції працівників Державної виконавчої служби / М. В. Прилуцька // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 1. – С. 137–146.

Чумак О. О. Адміністративно-правовий статус державного виконавця / О. О. Чумак // Публічне право. – 2013. – № 1. – С. 107–113.

Блажівська О. Проблеми правового регулювання оскарження дій (бездіяльності) державних виконавців / О. Блажівська // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2015. – № 4. – С. 47–51.

Щербак С. В. Суб’єкти виконавчого провадження / С. В. Щербак // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2012. – № 1. – С. 48–54. 12. Купріянова А. О. Роль та місце громадської ради в діяльності Державної виконавчої служби України / А. О. Купріянова // Форум права. – 2015. – № 4. – С. 128–132.


Переглядів анотації: 19
Завантажень PDF: 29
Опубліковано
2016-03-23
Як цитувати
Макушев, П. (2016). Поняття та зміст адміністративно-правового статусу державного виконавця. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(73), 190-198. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/541
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ