Криміналістичні програмно-апаратні засоби розпізнання власника вогнепальної зброї – запорука забезпечення громадської безпеки

  • І.М. Горбаньов кандидат юридичних наук, старший науковий співробіт-ник, доцент, професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Одеського державного університе-ту внутрішніх справ
Ключові слова: вогнепальна зброя, попередження незаконного застосування вог-непальної зброї, засоби розпізнання власника зброї, ідентифікація власника вогнепаль-ної зброї.

Анотація

У запропонованій статті обґрунтовано необхідність та доцільність обла-штування службової вогнепальної зброї програмно-апаратними засобами іде-нтифікації законного користувача.
Надано огляд інноваційних розробок закордонних компаній Safe Gun Technology та Sentinl, які обладнують екземпляри вогнепальної зброї програм-но-апаратними засобами ідентифікації законного користувача. З’ясовано переваги та недоліки кожної технічної розробки.
Встановлено виключну корисність криміналістичних програмно-апаратних засобів розпізнання власника вогнепальної зброї. Запропоновано прийняття таких засобів на озброєння правоохоронних органів.

Посилання

Закон України «Про Національну поліцію» від 02 липня 2015 року № 580-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. - № 40-41. - ст. 379.

Закон України «Про Державну кримінально-виконавчу службу Украї-ни» від 23 червня 2005 року № 2713-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 30. - ст. 409.

МВС: у громадян України легально перебуває близько мільйона оди-ниць вогнепальної зброї [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.unn.com.ua/uk/news/1468111-mvs-u-gromadyan-ukrayini-legalno-perebuvaye-blizko-milyona-odinits-vognepalnoyi-zbroyi.

2000 AD (comics) [Електронний ресурс] — Режим доступу : https://en.wikipedia.org/wiki/2000_AD_(comics).

Торвальд Ю. Век криминалистики / Юрген Торвальд. – Москва: Изда-тельство «Прогресс», 1991. – 203 с.

Инструкция по установке и программированию системы BIOCODE-AUTO 150 RDDK. – 2005. – 14 с.

Биометрические дверные замки [Електронний ресурс] — Режим досту-пу : http://sigadoma.ru/umnyj-dom/biometricheskie-dvernye-zamki.html

Сайт Safe Gun Technology Inc. [Електронний ресурс] — Режим доступу : // http://www.safeguntechnology.co.

Сайт компанії Sentinl Inc. [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://getidentilock.com/

«Умное оружие» распознает своего владельца [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.novate.ru/news/2146/

Smart Gun Technology Is Improving, But Are Gun Owners Ready? [Електрон-ний ресурс] — Режим доступу : http://aplus.com/a/Smart-Gun-Technology-Improving-Are-Gun-Owners-Ready?so=L4zowZMkENgEbWNgpYinnV&ref=ns.

Возгрин И.А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография / И.А.Возгрин. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. – 475 с.

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15 січня 2015 року № 124-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. - № 14. - ст. 96.


Переглядів анотації: 14
Завантажень PDF: 22
Опубліковано
2016-09-15
Як цитувати
Горбаньов, І. (2016). Криміналістичні програмно-апаратні засоби розпізнання власника вогнепальної зброї – запорука забезпечення громадської безпеки . Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(75), 232-241. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/534
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ